Seminarium om det kinesiska kommunistpartiets brott mot mänskliga rättigheter på ABF-huset i Stockholm

Måndagen den 11 september 2006 anordnade frivilligorganisationen ISHR (International Society for Human Rights) och tidningen Epoch Times seminariet ”Understanding China” på ABF-huset i Stockholm. Bland talarna fanns både läkaren Wenyi Wang, som talade om det kinesiska kommunistpartiets (KKP) handel med organ från levande Falun Gong-utövare, journalisten Ulrika K Engström som talade om en reporters vardag och de svårigheter man möter när man skall rapportera inom och från ett kommunistiskt land, samt riksdagspolitikern Helena Bargholtz (fp) som tog upp frågan om det är verkligen är rätt att arrangera OS det land som är den största förbrytaren mot mänskliga rättigheter och har flest dödstraff i världen.

Konferenssalen var nästintill fullsatt med representanter från både media, ambassader, universitet, departement, Svenska kyrkan, frivilligorganisationer, rättsamhälle osv. Efter talen passade de på att ställa många frågor till expertpanelen.

En av talarna, Erping Zhang, från Association for Asian Research i USA, tog upp läget i Kina och situationen för det kinesiska kommunistpartiet ur ett samhällsekonomiskt och historiskt perspektiv. Hans åsikt var att det kinesiska kommunistpartiet inte har så lång tid kvar vid makten som följd av dess blodiga historia och de kritiska röster som idag blir både fler och starkare mot regimen.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.