Tian Yulings liv svävar i fara som följd av brutal tvångsmatning

Den 23 augusti 2003 anhölls Falun Dafa-utövaren Tian Yuling och fördes iväg från sitt hem i Bin kommun av provinspolisen i Heilongjiangprovinsen. De spärrade in henne på Bins häkte. Tian inledde en hungerstrejk i över sjuttio dagar. Häktets ställföreträdande ledare Yang Hu (man), häktets läkare Lu Wanlong och vakten Wen Xiku (man) tvångsmatade henne vid sex tillfällen. Lu Wanlong använde en tjock sondslang för att tortera Tian Yuling som fick svåra skador som följd och hennes liv är nu i fara.

Tians familj krävde att hon skulle släppas men hon fördes till provinsens polissjukhus. Tians allvarliga tillstånd gjorde att sjukhuset vägrade att ta emot henne. Häktets administration ville ändå inte släppa henne och sade att det kinesiska kommunistpartiets politiska och rättsliga kommitté i provinsen, provinsens 610-byrå, eller provinsens polisavdelning måste godkänna det.

För närvarande är Tian inspärrad på rum 325 i Bins kommunsjukhus och hennes ben är fastlåsta i sängen. Hon övervakas dygnet runt och häktets ledare kollar henne hela tiden.

Vi ber medutövare utomlands att hjälpa till att rädda henne!

Bin County First Detention Center head Zhao Ming (male), 86-15945078166 (Cell)
Deputy head Sun Zhongshan (male), 86-13804611516 (Cell)
Deputy head Yang Hui (male, police number 024355)
Center doctor Lu Wanlong (male, police number 024364)
Guard Wen Xiku (male, police number 024330)

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/11/11/79836.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/8/142036.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.