Storbritannien: En vacker föreställning under Cambridges multikulturella festival

Den 18 november 2006, bjöd Cambridges stad Falun Gong-utövare att delta i en multikultur- och sportfestivalen för att representera den lokala kinesiska stadsdelen. Avsikten med festivalen var att sprida Cambridges kulturella mångfald.

Utövarna gjorde ett vackert framträdande i den fullsatta salen. En gentleman var besviken över att han hade missat fjäderdansen och undrade var han kunde se den sedan. Andra människor frågade var de kunde lära sig övningarna i Falun Gong.

Föreställningen började och slutade med de fem lugna och vackra övningarna i Falun Gong. En liten pojke blev mycket förtjust och försökte delta i den femte övningen.


Falun Gong-utövarna bjöd på dans och musik

Demonstrationen av de fem av övningarna i Falun Gong Utövarna tillsammans med Cambridges borgmästare och rådgivare Robert Dryden tillsammans med sin hustru, samt parlamentsledamoten David Howarth från Cambridge

Efter övningsdemonstrationen dansade de manliga utövarna flaggdansen. Därefter sjöng en tenor två sånger till ackompanjemang av kören. I den första sången ‘Hu Huan’ eller ‘Calling for Conscience’ ombads människorna att skynda på att lämna det kinesiska kommunist partiet. Den andra sången ‘Descendents of Dai Yu Hear My Words’, var komponerad och arrangerad av utövare i Storbritannien. Den handlade om en legendarisk berättelse, Dai Yu, och hur han med stort mod förhindrade att en stor översvämningskatastrof skulle inträffa, allt orsakat av människans moraliska förfall. Budskapet i sången var att ta vara på dagen och lära veta vad som är rätt och fel och på så sätt skapa en blomstrande framtid.

Därefter framfördes lotusdansen samt ett stycke på violin. En gitarrist spelade klassisk gitarr och efter honom kom fjäderdansen som dansades till musiken ’Falun Dafa Hao’. Ytterligare en gitarrist uppträdde genom att spela och sjunga låten ‘Set Them Free’ och ‘Hush Now Child’.
Musiken hade komponerats av en Falun Gong utövare.

Sist i föreställningen framfördes dansen ’Fortune-Drum’ (tur/lyckotrumman). När utövarna hade avslutat det hela med övningarna i Falun Gong, kom Cambridges borgmästare och rådgivare Robert Dryden med sin hustru. Parlamentsledamoten David Howarth från Cambridge anlände också till festivalen. Utövarna dansade fjäderdansen och ’Fortune Drum’ (tur/lycko trumman) speciellt till deras ära.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36630-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.