Tyskland: Människorna kommer en efter en för att lära sig Falun Gong

En Falun Gong-kurs hölls i en skola i Cham, och ett tjugotal lokalinvånare deltog. Många av dem kom i sällskap, en del var man och hustru, några andra var kollegor, eller vänner eller vän till någon som redan hade lärt sig qigong osv. En kvinna som arbetade i ett bageri hängde ofta upp Falun Gong-material och affischer på anslagstavlan och blev därefter intresserad av Falun Gong. Hon hittade till slut en tid då hon kunde komma för att lära sig övningarna.Förutom att de lärde sig de fem övningarna, kom de också att förstå Falun Gongs principer, som lägger tonvikt vid att förändra sin karaktär. När gruppen hörde att Falun Gong var förbjuden och att utövare blev brutalt behandlade, tyckte de att det var otroligt och frågade efter orsaken till det. En utövare svarade att det var för att det Kinesiska kommunistpartiet upprätthåller falskhet, elakhet och konkurrens och kan inte tolerera "Sanning, Godhet och Tålamod".Flera lokaltidningar i Chan, stödde Falun Gong och marknadsförde övningsklasserna. Chamland Aktuell publicerade “Visdom från det forntida Kina” på första sidan för att introducera en traditionell kinesisk kultivering av Buddha och Dao och skrev vad Falun Gong är i detalj. Folket i Cham fick en chans att förstå det vackra och rena i Falun Gong.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36681-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.