Skottland: Under Edinburghs filmfestival om transplantationsetik uppmärksammades organstölder

Den här festivalen använde film som ett medel för att undersöka olika etiska ämnen inom organtransplantation och för att väcka debatt bland publiken.

Festivalen gav också frivilligorganisationen Europeiska Falun Gongs vänner en chans att väcka medvetenhet kring organstölderna från levande Falun Gong-utövare, som det är beskrivet i rapporten av David Kilgour och David Matas.Festivalen organiserades av bioetiska och medicinska forskare och ett stort antal människor som deltog var läkare och människor med intresse för ämnet. Organisatörerna var glada att ha Falun Gongs vänner med och tilldelade dem en plats i en panel diskussion. Kilgours och Matas rapport presenterades i debatten och alla panellister fick varsin kopia. Panellisterna visade stort oro över situationen i Kina. Biosalongens styrelse gav Falun Gongs vänner ett bord i foajén där de kunde ha sin information och en banderoll. Många biobesökare tog information och skrev under petitionen och de hade även många frågor om förföljelsen. Ett stort antal av dem sade att de redan hade hört talas om organstölderna och tyckte det var skrämmande.

Detta var verkligen en viktig händelse då man fick möjlighet att väcka en medvetenhet på ett djupare plan, samt att komma i kontakt med människor inom det vetenskapliga området och de som är involverade i ämnen gällande transplantationsetik.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36840-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.