Tyskland: En julklapp med högsta önskningar till människorna i Augsburg

"När julen började närma sig ville Falun Gong-utövare i Augsburg ge lokalbefolkningen en speciell present," sade fru Shao. "Vår julklapp skiljer sig från andra julklappar. Folk längtar alltid efter vackra saker. Faktiskt är det en gåva att vara i kontakt med Falun Gong."

Den 16 december 2006, var det mycket folk ute i Augsburg. Under det soliga veckoslutet gick folk till stan för att besöka julmarknaden. När de passerade Kungstorget, drogs många människor till den vackra musiken och det fridfulla och lugna övningsrörelserna i Falun Gong.

Många människor fängslades av övningarna i Falun Gong

Folk talade med utövarna och studerade skyltarna för att bekanta sig närmare med Falun Gong och för att få veta mer om de brott mot mänskliga rättigheter som det kinesiska
kommunistpartiet (KKP) gör sig skyldigt till.

Fru Shao berättade för reportern att i över ett halvår, har hon och andra utövare ordnat aktiviteter runt samma område varje månad för att exponera KKP:s brott mot mänskligheten. Shao berättade att många människor blir glada när de får en folder och frågar utövarna efter mer material samt boken, Nio kommentarer om det kinesiska kommunistpartiet.När människorna fick veta att Falun Gong-utövare hela tiden har använt fredliga metoder trots den brutala förföljelsen de har genomlidit i Kina sedan sju år, att övningen är populär i hela världen och att Falun Gong följer principerna Sanning, Godhet och Tålamod, berömde människorna Falun Gong och fördömde den brutala förföljelsen. Flera indier skrev under petitionen och blev glada över bilderna på indier som övade Falun Gong.

"När jag fick ett flygblad där det stod 'KKP stjäl organ från levande Falun Gong-utövare', ville jag veta mer om Falun Gong och varför KKP förtrycker det.", sade en etnisk kines från Brasilien när han skrev under petitionen mot förföljelsen. Han berättade att han alltid har varit intresserad av traditionell kinesisk kultur och planerar att lära sig Falun Gong. "Jag kan inte acceptera någon form av förföljelse, oavsett var den sker eftersom det är emot mänsklig värdighet. Nu har jag fått veta vad Falun Gong är. Men jag kan inte förstå varför KKP utövar en så brutal förföljelse mot oskyldiga fredliga utövare. KKP:s beteende är orimligt. Så jag använder mitt namnunderskrift på petitionen som ett sätt att stödja Falun Gong-utövare.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37223-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.