Falun Dafa-utövare Li Yunyi från Tianlins kommun i Guanxis autonoma region dog av tortyr

Falun Dafa-utövare Li Yunyi bodde i byn Xinchang, i staden Leli, Tianlin kommun i Guanxis autonoma region. Han började öva Falun Gong 1997. Sedan 20 juli, 1999, har han aktivt deltagit i exponerandet av den onda förföljelsen och klargjort sanningen. I mars 2000, arresterades och hotades han efter att ha skrivit ett utropsbrev där han avslöjade förföljelsen. I juli 2000, höll partikommittén i Tianlin kommun ett möte och uppmuntrade Tianlins polisavdelning att arrestera de Falun Dafa-utövare som står fast vid att öva Falun Dafa. Den 20 juli, 2000, internerade 610-byrån olagligt Li Yunyi i mer än tio dagar.

I december 2000, internerade Tianlins polisavdelning, Li Yunyi, i mer än två månader eftersom han hade klargjort sanningen om förföljelsen av Falun Dafa till folk. Innan han frisläpptes begärde de ansvariga onda tjänstemännen från 610-byrå och polisavdelningen i Tianlin kommun 3000 yuan av hans familj. Eftersom hans familj inte kunde betala en sådan summa, släppte de honom efter att ha pressat fram 1600 yuan.

Mars 2001, arresterade 610-byrån Li Yunyi och skickade honom till en hjärntvättsklass. Den laglösa personalen vågade inte intensifiera tortyren efter att Li Yunyi hade börjat hungerstrejka som protest mot den illegala arresteringen. I november 2002, innan sextonde partikongressen skickades Li Yunyi till tvångsarbetsläger i ett år eftersom han inte skrev under ett s.k. garantibrev och inte slutade att öva Falun Dafa.

I september 2005, arresterades och internerades Li efter att ha framställt sanningsklargörande material. Han fick fem års fängelse. Li hade blivit allvarligt torterad under sin internering. I februari 2006 släpptes han villkorligt för medicinsk behandling. Han avled efter hemkomsten den 28 november 2006, efter att ha utstått en långvarig förföljelse.

Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/12/26/145502.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/12/31/81321.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.