Schweiz: Aktiviteter för att öka medvetenheten om förföljelsen av Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 13 januari höll Falun Gong-utövare från Schweiz en informationsdag på Parade Platz i Zürich. Anledningen var att informera människor om den pågående förföljelsen av Falun Gong i Kina. Det senaste året har lokala Falun Gong-utövarna hållit liknande aktiviteter en gång i månaden.

Utövarna hängde upp banderoller som informerade om hur det kinesiska kommunistpartiet (kkp) stjäl organ från Falun Gong-utövare medan de fortfarande är vid liv. De använde en fotoutställning för att visa på kontrasten mellan hur Falun Gong mottogs väl och var en väldigt populär metod innan förföljelsen startade och hur kkp idag förföljer metoden.

Utövarna visade Falun Gongs övningar samtidigt som några delade ut broschyrer. Människor som passerade förbi visade intresse, tog broschyrer och stannade för att prata med utövarna. Många visade sitt stöd och sade att de skulle hjälpa till att sprida informationen till kineser via internet eller lämna den till kinesiska ambassaden.

En västerlänning som arbetat i Kina tog emot material på kinesiska. Hon berättade för oss att en av hennes vänner suttit i fängelse ett halvår för att ha övat Falun Gong och även om han nu flytt till Schweiz är han fortfarande rädd att hans utövning av Falun Gong skall påverka hans familj i Kina. Hon sade att hon hoppas att fler kineser vågar stiga fram och öppet tala sanningsenligt om Falun Gong.

En dam skrev på namninsamlingen och sade sedan: “Den här förföljelsen av mänskliga rättigheter chockar mig. Organstölderna påminner om vad som hände här i Europa under andra världskriget.”

En medlem i Amnesty International skrev på namninsamlingen och sade att hon skulle undersöka påståendet om att kkp stjäl organ från Falun Gong-utövare. Hon sade: “Jag har hört att påståendet om organstölderna i Kina är sanna och tycker att det är fruktansvärt ur alla synvinklar. Jag kan inte acceptera att detta pågår och förstår inte hur regeringar i andra länder kan låta det ske utan att säga något. Enligt människor i politiken och i handelscirklarna verkar det som om det inte har hänt. Det är så störande.”

Falun Gong-utövare i Schweiz kommer att fortsätta hålla liknande aktiviteter tills förföljelsen upphör.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37636-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.