Brev angående Singapores behandling av Falun Gong-utövare

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Till den som det berör,

Bästa/Bäste,

Jag skriver till er angående det som pågår i Singapore.

Idag läste jag i tidningen att en rättegång skulle hållas den 22 januari 2007, mot 6 Falun Gong-utövare, som delade ut flygblad om förföljelsen av Falun Gong för två år sedan.

2004 försvarades de här sex Falun Gong-utövarna av en advokat, men efter rättegången blev han tvingad att säga till dem att han skulle inte försvara dem mer, eftersom han annars skulle förlora sitt jobb, på grund av påtryckningar från domstolen.

Det här och en annan liknande händelse tvingade Falun Gong-utövare att försvara sig själva. Tydligen fick inga familjemedlemmar, media eller supporters delta under rättegången måndagen den 22 januari 2007.

Jag undrar om Singapore, så som andra demokratiska länder i världen, inte ska visa stöd och sympati för dessa människor som helt enkelt vill informera om det hemska som sker i Kina. Hur kan de ha blivit så felbehandlade i Singapore?

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) förbjuder ofta allt som är av andlig natur eftersom det kinesiska kommunistpartiet är ateistiskt. KKP har hållit en kontinuerlig förtalskampanj mot Falun Gong, där de har hittat på dussintals med lögner för att rättfärdiga den irrationella förföljelsen. De riktiga brottslingarna är de inom det kinesiska kommunistpartiet, inte anhängare till en fredlig meditationsmetod.

Visste ni att den kinesiska regimen har gett order om att stjäla organ från levande Falun Gong-utövare? Jag kan inte förstå att Singapore stödjer en sådan handlig som följd av påtryckningar från den kinesiska regimen.

I andra länder accepteras Falun Gong som en metod där man renar kropp och själ, och ingen skulle säga att den är ett hot.

Världen vet vad som sker och vi förväntar oss att Singapore nu tar sitt nästa steg i rätt riktning och sträcker på sin rygg och visar att de representerar ett land med dygd, upprätthet och att de stödjer mänskliga rättigheter.

Med vänliga hälsningar

[namn borttaget]

Svensk medborgare

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.