Österrike: En framgångsrik Fa-konferens för erfarenhetsutbyte har hållits i Wien

Den 18 mars 2007 hölls den femte Fa-konferensen för erfarenhetsutbyte i Wien. Många, både erfarna och nya utövare, delade med sig av sina erfarenheter.Bland dessa var till exempel en doktor i datavetenskap som delade med sig av hur han brutit igenom föreställningen om modern vetenskap, frigjort sig från en vanlig människas så kallade logik och fått en djupare insikt i Falun Gongs principer.

Utövare från det forna Östtyskland delade sedan med sig av hur de gjort sig av med själviskhet och därigenom fått ett bättre samarbete med utövarna i Östeuropeiska länder.

Även en nioårig utövare delade med sig hur det är att studera Falun Gongs principer varje dag och göra omgivningen uppmärksam om förföljelsen.

Konferensen var lyckad och avslutades med en sång av de två utövare som komponerat den.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a38577-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.