Nyhetsbulletin: Matas och Kilgour säger att Kinas nya lag om organ måste sättas i handling

Som en reaktion på att Kina den 6 april 2007, skapade en lag som skulle förbjuda handel med mänskliga organ i vinstdrivande syfte, och som skulle träda i kraft den 1 maj 2007, skriver David Matas och David Kilgour nu ett uttalande till den kinesiska regimen om att de måste se till att denna lag träder i kraft.

Kilgour och Matas sade:

”Kina har en historia av att skapa principer och lagar som låter bra men som aldrig träder i kraft. Uttalandet om att ändra lagen är välkommet, men det kommer inte att betyda någonting om organskörden från ofrivilliga donatorer för stora summor pengar fortsätter ändå.”

”Uttalandet om en lagändring är ett uttalande om att Kina kommer att stoppa organskörden från ofrivilliga donatorer för stora summor pengar. Uttalandet om att de skall stoppa detta är i sig ett erkännande att det verkligen pågår idag.”

”Vi är rädda att uttalandet om en lagändring inte är någonting mer än politisk kosmetik, lite propaganda.”

David Kilgour och David Matas är författarna av en rapport om Kinas organskörd från Falun Gong-utövare. Den första versionen av rapporten gavs ut den 6 juli 2006 och den andra versionen släpptes den 31 januari 2007. I rapporten drar man slutsatsen att tusentals Falun Gong-utövare avrättas av läkare i kommersiella syften och att deras inre organ säljs, ofta till utlänningar. Den andra versionen visar på nästan dubbelt så många bevis, från 18 till 33, som leder till den slutsatsen.

Båda versionerna finns att ladda ner på: "http://organharvestinvestigation.net".

###

För mer information kontakta:

David Matas at 204-944-1831; dmatas@mts.net

David Kilgour at 613-747-7854; dwkilgour@gmail.com

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.