Falun Dafa-föreningar skriver brev till Sveriges utrikesminister

Med anledning av det kinesiska statsbesöket
 

Bäste Carl Bildt,

Vi, svenska, nordiska och europeiska föreningarna för Falun Dafa (Falun Gong), anser det vara av yttersta vikt att Sverige, som ett fritt och demokratiskt land, öppet och tydligt fördömer de brott som sedan länge begåtts mot mänskliga rättigheter i Kina. Det kommande statsbesöket från Kina i juni är ett utmärkt tillfälle för detta. Ett tydligt avståndstagande skulle även visa att Sverige står bakom den tyska Riksdagens deklaration, vilken fördömer det kinesiska systemet med arbetsläger och samtidigt kräver att alla arbetsläger i Kina skall läggas ned. Offren från arbetslägren som nämns i resolutionen är etniska och religiösa minoritetsgrupper, samt den starkast betonade gruppen - Falun Gong-utövarna.

Det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong-utövare har nu pågått i åtta år och fortsätter med oförminskad kraft och grymhet. Detta har vi även kunnat se i UD:s MR-rapporter över Kina under dessa år, där frågan betonats alltmer, vilket vi självklart är mycket tacksamma för. Dödstalen fortsätter att stiga och fram till slutet av april 2007 har mer än 3000 dödsfall av Falun Gong-utövare verifierats. Dödandet inträffar mestadels under grym tortyr i kinesiska interneringscenter och arbetsläger. Den faktiska dödssiffran är naturligtvis mycket högre och rör sig snarare om tiotusentals offer.

I en nyligen uppdaterad rapport om organstölder i Kina (http://organharvestinvestigation.net/), skriven av en oberoende grupp undersökare, ledda av den fd chefen för Asien- och Oceanienenheten vid kanadensiska UD, David Kilgour och MR-advokaten David Matas, framgår att ett stort antal Falun Gong-utövare har blivit dödade för deras organs skull. Det är "en ny form av ondska som tidigare inte setts på den här planeten" skriver de. Antalet kan röra sig om tiotusentals. Efter dessa avslöjanden annonserade Kinas regim att en ny lag skulle instiftas gällande förbud mot organhandel. Tyvärr har vi lärt oss av historien att liknande lagar inte hindrat kommunistpartiet från att fortsätta begå brott bakom kulisserna. Dessutom är denna nya lag, enligt Human Rights Watch bedömning, alltför vag och de anser inte att den kommer förhindra att dödsdömda fångar fortsätter att utnyttjas som ofrivilliga organreserver.

Vi vädjar med detta brev innerligt till dig och Sveriges Regering att ta den här värdefulla chansen, inför svenska folket, världens demokratiska stater och icke minst den kinesiska regimens representanter: