Utövare från Norden besöker Göteborg för att uppmärksamma förföljelsen av Falun Gong

Den 9 juni besökte det kinesiska kommunistpartiets ledare Sverige och kom till Göteborg för att delta i välkomstceremonin av Ostidienfararen Götheborg, ett forntida handelsfartyg, när det gick i hamn. Falun Gong-utövare från Danmark och Sverige demonstrerade Falun Gongs övningar på Gustav Adolf torget för att be om ett slut på förföljelsen av Falun Gong och göra allmänheten uppmärksamma om den här förföljelsen.Det harmoniska energifältet drog till sig människors uppmärksamhet. Många som hade förstått sanningen kom särskilt fram för att uttrycka deras stöd till Falun Gong.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40006-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.