Advokat för mänskliga rättigheter utvisad från Hongkong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Chu Wan-Chi, en taiwanesisk advokat för mänskliga rättigheter vägrades av tulltjänstemän inträde till Hongkong dagarna före firandet av tioårsdagen av Kinas övertagande av Hongkong.

Efter att ha arresterats på Hongkongs flygplats utvisade Hongkongs migrationsverk henne med tvång, och använde en speciell filt mot henne - som normalt används vid kravaller. Advokat och lagstiftare Ho Chun-yan bekräftade att tjänstemannen för migrationsverket Chan Man Ho hade sagt att ordern kom från "högre myndighet."

Advokaten för Human Rights Law Foundation (Rättslig stiftelse för mänskliga rättigheter) Chu Wan-Chi har fungerat som en av representanterna i Taiwan för "Global koalition mot lagtiftningen 'artikel 23'." Chu var också bland de 80 Falun Gong-utövare som deporterades av Hongkongs regering 2003. En rättslig process inleddes då mot Hongkongs regering för brott mot sina egna grundlagar.

Kravallpolis i stället för advokat

Hongkongs tulltjänstemän konfiskerade Chus pass och visum till Hongkong den 24 juni. Under kvarhållandet begärde Chu många gånger att få en advokat. Tulltjänstemännen samtyckte först till att skaffa en advokat, men nästa morgon kom i stället kravallpolis, och hon fördes med tvång till flygplatsen för att deporteras. Chu bestämde av självrespekt att själv gå till gaten men planet hade redan avgått och hon återsändes till rummet för kvarhållning i väntan på nästa plan.

Flera timmar senare meddelade Chan Man Ho, tjänstemannen från migrationsverket, att hon skulle resa med ett flyg kl 12:20. Chu bad om att få ringa till advokat Ho Chun-yan. Ho är också ordförande i Hongkongs demokratiska parti. Ho vädjade till Chan att tänka över sitt beslut. Chan avslöjade att en högre auktoritet hade fattat beslutet och migrationsverket har ingen auktoritet på denna sak.

Före kl 12:00 sveptes Chu med tvång i en anti-upploppsfilt av sex kvinnliga poliskvinnor och kördes till kl 12:20-flyget till Taipei. På grund av fel på luftkonditioneringen var planet försenat en halvtimme. Chu är nu tillbaka i Taiwan.

Jag var ju här förra veckan

Chu Wan-Chi uppgav att hon har giltigt Hongkong-visum. Hon hade nyligen fyra dagar innan återkommit från ett forum i Hongkong. Resan den 24 juni avsåg att delta i en laglig aktivitet i Hongkong. Hon sade: "Hur kommer det sig att jag har inom fyra dagar klassificerats som en problemmakare." Chu tror att detta har samband med hennes ställning som advokat för mänskliga rättigheter för Falun Gong. Hon fördömer helhjärtat denna förvisning som skedde med tvång.

Ett dokument som visar att Falun Gong-utövare från Taiwan svartlistas av Hongkongs migrationsmyndighet före den 1 juli. (Foto: Epoch Times)
Kinas president Hu Jintao kommer att besöka Hongkong den 1 juli. För att hindra så kallade "icke önskvärda personer" från att komma till Hongkong beordrade Hongkongs regering ett strängt övervakningssystem för att neka visum till alla som är på Kinas kommunistregims svarta lista och även bortse från tidigare utfärdade visum.

Enligt en lokal resebyrå har man nekat så många som 52 av de senaste 110 Falun Gong-utövarnas visumansökningar. Några av dem var för barn. Troligen kommer man utfärda inresetillstånd först efter att den 1 juli har passerats, tioårsdagen av Kinas övertagande av Hongkong.

Chang Ching-Shi, ordförande i Taiwans Falun Dafa-förening fördömer kraftfullt Hongkongs regering för den våldsamma deporteringen av Chu. Han sade att " Hongkongs regerings beslut att krossa mänskliga rättigheter kommer att ha negativa effekter på Hongkongs frihet och ekonomiska utveckling inom världssamfundet."

Källa http://www.epochtimes.se/articles/2007/06/29/12660.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.