Holland: Utövare håller en fridsam protest mot KKPs åtta år långa förföljelse mot Falun Gong

Den 20 juli, 2007, samlades holländska Falun Gong-utövare vid den kinesiska ambassaden för att protestera mot det kinesiska kommunistpartiets (KKP) åtta år långa förföljelse av Falun Gong.

Falun Gong-utövarna satte upp banderoller och skyltar med bilder om Falun Gongs resa över världen det senaste årtiondet. Banderollerna avslöjade KKPs organstölder från levande Falun Gong-utövare och det fanns även banderoller med texten ”Stoppa förföljelsen” och ”Lämna KKP och säkra din framtid”.

Falun Gong-utövare Ben Hu sade, ”Vi är här för att i huvudsak uttrycka vår önskan om ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina, dessa rapporter och vittnen om KKPs organstölder från levande Falun Gong-utövare talar sanning. Den oberoende kanadensiska utredningen har bekräftat att anklagelserna och bevisen är övertygande”.

Många tog emot utövarnas flygblad och några sade, ”Det här borde inte få fortgå och måste stoppas.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40532-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.