Generalsekreteraren för Interfaith International Center: KKP har misslyckats i sina försök att svartmåla Falun Gong (foto)

Under presskonferensen som inledde “fackelstafetten för mänskliga rättigheter” den 9 augusti 2007 höll Charles Graves, generalsekreterare för Interfaith International Center, ett tal där han sade att Falun Gong för fram traditionella värderingar och gör det möjligt för det västerländska samhället att förstå kinesisk kultur. Han förklarade att människor i västvärlden har fått en bättre förståelse för Falun Gong till följd av sina egna observationer och genom den kinesiska regimens misslyckade försök att svartmåla Falun Gong.

Charles Graves, generalsekreterare för Interfaith International Center, förklarar att den kinesiska regimens försök att svartmåla Falun Gong har misslyckats

Graves avslöjade att den kinesiska regimen har svartmålat Falun Gong under många år, till exempel genom att påstå att Falun Gong-utövare har begått självmord och anklaga dem för att vara en fara för den allmänna säkerheten. Människor i väst har emellertid genom egna observationer fått en allt bättre förståelse för Falun Gong och de har inte kunnat upptäcka några dåliga saker alls som kan förknippas med Falun Gong. Tvärtom, Falun Gong står för tolerans och medkänsla, som är hyllade värderingar i västerländska samhällen. Dessutom för Falun Gong fram traditionella värderingar inom den kinesiska kulturen, vilket underlättar förståelsen hos människor i väst. Han påpekade att den kinesiska kommunistregimens försök att svartmåla Falun Gong har misslyckats fullständigt.

Han introducerade också CIPFG (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China), en ideell organisation bestående av höga politiska ledare, advokater och vetenskapsmän från flera länder. Organisationen uppmanar till ett omedelbart slut på den kinesiska regimens förföljelse mot Falun Gong, ett frisläppande av alla Falun Gong-utövare i fångenskap och den kräver att den kinesiska regimen tillåter Förenta nationerna att genomföra en undersökning av förföljelsen som Falun Gong-utövare har utsatts för i arbetsläger och fängelser i Kina, inklusive organstölderna från levande offer.

Den huvudsakliga uppgiften för Interfaith International Center, en ideell organisation med säte i Genéve i Schweiz, är att förespråka internationell religiös tolerans och samarbete och att försvara mänskliga rättigheter för olika utsatta trosriktningar. Organisationen har lagt fram flera förslag inför Förenta nationernas kommission för mänskliga rättigheter till stöd för Falun Gong-utövare och de har avslöjat fakta om den kinesiska regimens brutala förföljelse mot Falun Gong.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.