Frankrike: Intervju med en känd människorättsadvokat som försvarar Falun Gong-utövare

När den kände människorättsadvokaten Guo Guoting intervjuades på en internationell konferens ”Beijing Olympics 2008: Winning Press Freedom“, så talade han om människorättsadvokaternas svåra situation i Kina under den kinesiska regimens förtryck. Han själv flydde till Kanada för att undvika det kinesiska kommunistpartiets förföljelse och han nämnde att de människorättsadvokater som visar framfötterna och försvarar Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter kommer även de att definitivt bli förföljda av regimen.

Konferensen “Beijing Olympics 2008: Winning Press Freedom” hölls i Frankrike den 18-19 april 2008, och som arrangörer stod bla World Association of Newspapers (WAN), Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Without Borders, World Press Freedom Committee (WPFC), Human Rights in China (HRIC), Asian Journalist Association in France och The Knight Foundation. Syftet med konferensen var att göra journalister mer medvetna om förhållandena när det gäller pressfrihet och vad de kan stöta på som journalist i Kina. Advokat Guo var inbjuden till konferensen för att ge sin kommentar och gav dessutom intervjuer.

Människorättsadvokat Guo Guoting håller ett tal vid konferensen ”Beijing Olympics 2008: Winning Press Freedom“

Guo Guoting var den förste att försvara Falun Gong-utövare av de 120 000 advokater som finns i Kina. Om man ser på den kinesiska regimens grymhet och ser hur den tar Falun Gong som sitt primära hot så kan man lätt förstå att Guo skulle stöta på svårigheter.

Advokat Guo Guoting poserar framför Les Invalides

Den kinesiska regimen försökte att dölja förföljelsen av Chen Guanghui

Bland de fall som Guo Guoting försvarat är mordet på Falun Gong-utövare Chen Guanghui ett av de många fall där den kinesiska kommunistregimen missbrukat sitt så kallade rättsliga system för att förfölja Falun Gong. Guo sade, ”Faktiskt så försvarade jag inte så många Falun Gong-utövare i Shanghai. Bland de sex Falun Gong-utövare som jag försvarade först så såg jag aldrig någon av dem. Efter upprepade försök så var Chen Guanghui den ende Falun Gong-utövare som jag någonsin träffade när jag försvarade dem i Kina. När jag såg honom låg han i koma efter misshandeln. Dessutom var jag tvungen att lämna hans sal på Su Zhou sjukhuset efter två-tre minuter då poliser i vanliga kläder sade åt mig att gå.

”Han övervakades dygnet runt till dess han dog. Det fanns omkring fyra eller fem patienter på salen. Jag sade inte vilken av dem som jag skulle besöka och låtsades besöka en annan patient så att jag kunde närma mig Chen Guanghui. Huvudsakligen ville jag se på hans skallskador på båda sidorna av huvudet. Även om det spräckta skallbenet avlägsnats så var inte skallen slät. Uppenbarligen hade han misshandlats så svårt. Personligen kunde jag bara konstatera att någon antagligen hade hållit i hans hår och bankat hans huvud i en vägg eller liknande.”

”Säkerhetsvakterna förklarade att Chen begått självmord genom att dunka sin vänstra sida av huvudet i en vägg och den högra sidan av huvudet hade han slagit när han föll ihop. Det kan faktiskt omöjligen vara så. Ur ett medicinskt perspektiv så kan inte ett självmord leda till den situation som jag såg framför mig. Generellt så borde ett självmord genom att slå huvudet mot en vägg leda till skador i skallens främre delar eftersom det är endast den typen av kraft som då kan leda till döden. Man kan omöjligen få skallskador på båda sidor av huvudet vid samma tillfälle. Om Chen hade begått självmord så skulle inte den allmänna säkerhetsavdelningen ha tillsatt åtta poliser att övervaka honom dygnet runt för att han inte skulle ha kontakt med någon annan på lång tid. Antalet vakter minskades efter ett tag till två när man efter tre månader insåg att han aldrig skulle vakna ur sin koma och dessa två polismän övervakade honom till dess han dog i juli 2007, när han legat på sjukhus i två år.”

”Vid ett annat Falun Gong-fall som jag försvarade i Kina så drogs min rätt att verka som advokat in innan jag ens hann träffa svaranden eller kunde befinna mig i rätten för att försvara fallet. Jag förföljdes av den kinesiska regimen och kunde inte längre verka som advokat och tvingades tillslut att lämna landet. Jag kunde alltså inte längre befinna mig i rätten för att försvara utövarna utan jag skrev sedan huvudsakligen artiklar för att försvara dem.”

Alla advokater som försvarar Falun Gong-utövare förföljs av den kinesiska kommunistregimen

Guo tillade, ”Det är inte så att advokater i Kina är ovilliga att försvara Falun Gong-utövare, det är bara så att de vet att om de försvarar Falun Gong-utövare så kommer de att utsätta sig själva för risker. Dessa risker är så stora att nästan ingen advokat vågar försvara utövarna. Detta får som följd att många håller sig undan från fall som har att göra med Falun Gong-utövare.”

”När det gäller det där meddelandet från de rättsliga myndigheterna så har jag inte sett det. Som jag ser på det så cirkulerade de ett meddelande runt i provinserna om att advokater var förbjudna att försvara Falun Gong-utövare. Jag själv såg det aldrig. Kanske var det på grund av att de inte ville att jag skulle se det för då skulle meddelandet ha offentliggjorts.”

Antalet människorättsadvokater i Kina är mindre än 0.01% som följd av den kinesiska regimens ohyggligheter

Människorättsadvokaterna i Kina är ungefär femton eller så, inklusive dem som fått sin licens indragen. Bland dessa människorättsadvokater utsätts 80-90 procent för politisk förföljelse. De som inte har förföljts fortsätter bara att hålla låg profil just nu. De försöker att inte blanda sig i Falun Gong-fallen för att inte stöta sig med den kinesiska kommunistregimen så att de kan fortsätta att verka inom sitt yrke.

Guo nämnde vidare att, ”Det är inte så att jag har några fördomar mot den kinesiska regimen men dess mentalitet mot människorättsadvokater vittnar om regimens ohyggligheter å ena sidan och dess dårskap å andra sidan. Faktum är att allt människorättsadvokaterna har gjort är att behålla en samhällelig stabilitet och harmoni. Emellertid har det visat sig att en sådan viktig faktor inte tillåts att existera i Kina och till och med människorättsadvokaterna är inte ens tillåtna att försvara deras egna mänskliga rättigheter. Vad betyder då detta? Jo, att det inte finns något rättsystem i Kina och att det därmed inte finns någon rättssäkerhet. Den kinesiska regimen har på egen hand förstört rättsystemet och bidragit till att samhället inte längre tror på juridik och att folket istället visar förakt mot rättssäkerheten.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a44318-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.