Schweiz: Före detta fånge i Wanjias arbetsläger berättar om sina upplevelser inför FN i Genéve

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

FN:s åttonde människorättsråd hölls i Genéve mellan den 3 och 20 juni 2008. Flera människorättsorganisationer rapporterade om människorättsbrott på olika håll i världen. Då den kinesiska kommunistregimens förföljelse mot Falun Gong-utövare sedan lång tid tillbaka har varit en källa till oro för FN:s människorättsorganisation, bjöds Lu Shiping in för att berätta om sina upplevelser och erfarenheter av förföljelsen mot Falun Gong. Hon har tidigare utsatts för grym tortyr i Wanjias tvångsarbetsläger i Harbin i Heilongjiangprovinsen.Lu arbetade tidigare för Harbins läkemedelsfabrik som exportchef. Hon arresterades dock fyra gånger på grund av att hon höll fast vid sin kultivering av Falun Gong och för att hon förklarade fakta. Hon spärrades in i det ökända Wanjias tvångsarbetsläger i Harbin under 20 månader och utsattes där för olika grymma tortyrmetoder, både fysiskt och psykiskt. Efter att hon sluppit därifrån hade hon inget annat val än att lämna familjen för att hitta tillfälliga arbeten på andra platser. Som tur var lyckades Lu fly från Kina och hitta till ett fritt samhälle 2007.

Förföljelsen som Lu utsattes för finns dokumenterad i FN:s förteckning över människorättsbrott 2002. Under mötet uttryckte tjänstemän i FN:s människorättsråd vilken tur det var att Lu lyckades fly från Kina. Det är ovanligt att ett offer för förföljelse, som finns med i FN:s förteckning över människorättsbrott, personligen kommer och berättar om sina upplevelser i FN:s människorättsråd. Detta var ett starkt bevis på ett effektivt och framgångsrikt arbete. Några tjänstemän ställde detaljerade frågor till Lu om förföljelsen, som berörde deras respektive specialområden.

Ett stort antal Falun Gong-utövare har förföljts till döds

Lu vittnade inför FN:s tjänstemän inom ramen för en utredning om godtyckliga dödsstraff: “Även om Falun Gong-utövare inte har dömts till döden av kinesiska domstolar har ett stort antal Falun Gong-utövare förföljs till döds i fängelser, tvångsarbetsläger, interneringscenter och till och med hjärntvättcenter och allmänna säkerhetsbyråer. Antalet som finns dokumenterat utgör endast en liten andel av den verkliga siffran.“

Minst tre utövare i Lus bekantskapskrets har förföljts till döds: Wang Honggang, Li Wenrui och Yin Anban. Samtliga var välutbildade och i 30-årsåldern när de förföljdes till döds. Wang Honggang misshandlades till döds inom 24 timmar efter att han arresterades av poliser och Allmänna säkerhetsbyrån har ännu inte förklarat omständigheterna kring Wangs död för hans anhöriga.

Li Wenrui, som hade en magisterexamen från Harbins industrihögskola, arbetade som statstjänsteman. Han misshandlades så våldsamt av poliser vid Mentougous polisstation i Peking att huvudet deformerades, fast poliserna hävdade senare att Li hade begått självmord. Han lämnade en elvaårig dotter efter sig. När hans anhöriga fick se hans vanställda kropp ville de protestera hos högre myndigheter, men poliserna hotade med att hela familjen skulle stämplas som anti-revolutionära brottslingar om de vidtog några åtgärder. De kände sig tvungna att ge efter för hotelserna. De var så chockade att hans dotter knappt vågade tala alls därefter.

Yin Anbang, som arbetade som föreläsare vid ett universitet, utsattes för förföljelse flera gånger och internerades i det beryktade Zhanglinzis tvångsarbetsläger. På våren 2006 förföljdes Yin till döds i Tailaifängelset i Qiqihar, 36 år gammal. När Lu mindes tiden då hon gjorde Falun Gong-övningarna, studerade och utbytte erfarenheter tillsammans med dem blev hon så rörd att hon inte kunde låta bli att gråta. En FN-tjänsteman blev själv så rörd att han slutade anteckna och lade ner pennan på bordet.

Alla Falun Gong-utövares frihet har kränkts

Den tjänsteman som sedan nyligen är ansvarig för yttrandefrihet är en relativt ung man. Lu Shiping förklarade för honom om hur människor förbjuds att låta sanningen komma fram inom den kinesiska regimens rättssystem, hur de tvingar andra att ljuga och hur den systematiska hjärntvätten, som bland annat utnyttjar brutal tortyr, tvingar människor att överge sin övertygelse. I arbetslägren använder de först våld för att bryta ner offren och tvinga dem att ge upp, därefter visas videomaterial som förtalar Falun Gong och dess grundare och sedan tvingar de dem att berätta lögner. Så länge man har sina egna tankar, vilja att uttrycka sig fritt eller bara vill vara tyst, utsätts man för brutal tortyr. När tjänstemannen fick höra det här blev han djupt bedrövad, ställde massor av frågor och antecknade flitigt.

Den kinesiska kommunistregimen förnekar Falun Gong-utövare rättsliga procedurer

En kvinnlig tjänsteman uttryckte oro över den kinesiska regimens rättsväsende. Lu Shinping berättade att systemet med tvångsarbetsläger i den kinesiska regimens regi inte följer några rättsliga procedurer. Vem som helst inom Allmänna säkerhetsbyrån eller 610-byrån kan bestämma sig för att spärra in Falun Gong-utövare i tvångsarbetsläger utan att någon förklarar vilka rättigheter de har eller ger dem möjlighet till advokathjälp. Dessutom kan de utan vidare fängsla utövare under 15 dagar genom att hänvisa till ”administrativ internering”. Under den perioden tillåts inga telefonsamtal med familjemedlemmar, men de anhöriga tvingas betala för maten under interneringen. Många utövare interneras under långa perioder innan de spärras in i tvångsarbetsläger. I tvångsarbetslägren får utövarna inte träffa sina anhöriga förrän de har blivit transformerade. Eventuella läkarundersökningar eller så kallade “förbättrade levnadsförhållanden” måste betalas av utövarna själva i tvångsarbetsläger och interneringscenter.

Brutal tortyr leder till rädsla under lång tid

Inför tjänstemannen som arbetade specifikt med “brutal tortyr” redogjorde Lu Shiping för de olika tortyrmetoderna som personligen hade utsatts för: elektriska batonger, upphängning, fysisk misshandel, långa perioder i isoleringsceller, sitta på järnstolen, psykisk misshandel, tortyr med höga ljud, tvångsmatning, nedkylning, förbud mot toalettbesök och så vidare. Efter åtta års förföljelse i Kina kan hon fortfarande inte lämna rädslan bakom sig. Till och med i den här fria miljön känner hon sig nervös så snart någon knackar på dörren. Hon berättar att det är en kvardröjande effekt från tiden då hon jagades av polisen och bodde i ett hyreshus. Under den ”röda terrorn” levde hon hela tiden med rädslan för att polisen skulle stå utanför dörren.

Förföljelsen mot Falun Gong-utövare kan påverka hela det kinesiska folket

När Lu talade med tjänstemännen som ansvarade för “trosförföljelse”, “slaveri”, “förföljelse mot kvinnor” respektive “hemlöshet”, berättade hon om den nio år långa förföljelsen mot oräkneliga, oskyldiga och goda Falun Gong-utövare baserat på sina personliga erfarenheter i Kina. Förföljelsen har aldrig trappats ned någon gång sedan den inleddes. Tiotusentals utövare har fängslats, hundratusentals familjer har drabbats och över hundra miljoner som följer Sanning, Godhet och Tålamod utsätts för förföljelsen.

Slutligen uppmanade Lu tjänstemännen på FN att hjälpa till med att rädda de förföljda Falun Gong-utövarna i Kina, som har levt under dödshot varje dag under de senaste nio åren.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a44920-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.