Målningar av Falun Dafa-utövare: Tyst natt

En ny samling målningar av Falun Dafa-utövare kommer att visas på konstmuséer världen over.

“Tyst natt” oljemålning av Chen Xiaoping, 30*36 (2005)

Falun Gong är ett kultiveringssystem för kropp och själ. Förutom övningarna studerar utövarna kultiveringssystemets huvudsakliga skrift Zhuan Falun.

En kultiverare jämför alltid sig själv med kraven hos Falun Gongs principer och söker alltid inom sig själv för att kultivera bort tillkortakommanden och på så vis höja sin moraliska karaktär. Den unga modern på målningen studerar Fa-principer medan hon håller sitt sovande barn. Detta visar att hon kultiverar flitigt samtidigt som hon är upptagen med sitt dagliga hushållsarbete.

Länk: http://www.falunart.org/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.