Falun Gong: Ett andligt perspektiv

Artikelserie om Falun Gong
 

Christian Lindberg från Skeberg arbetar som personlig assistent. Han utövar också den kinesiska qigong- och meditationsmetoden Falun Gong. (Foto: Aron Lamm / Epoch Times)

Christian Lindberg är en en svensk Falun Gong-utövare. Epoch Times har talat med honom om metodens andliga aspekter, vilka det inte rapporteras mycket om. Samtalet kom att handla både om hans förståelse av Falun Gong och om andlighet i dagens Sverige i största allmänhet.

Christian är 33 år och bor i den lilla byn Skeberg utanför Leksand med sin fru Petra. Han är vårdutbildad och för närvarande livnär han sig som personlig assistent. Han är film- och musikintresserad och har läst mycket. Tidigare arbetade han bland annat på bibliotek. Han har så länge han kan minnas varit intresserad av andliga frågor. Under gymnasietiden började han meditera. Han har ägnat många år åt olika former av andligt sökande.

Den bild han ger av Falun Gong är givetvis hans egen och kan inte anses representera rörelsen, lika lite som en enskild kristen, socialdemokrat eller vad det nu må vara kan anses representera vare sig alla andra inom gruppen eller vad som är "kärnan" i det hela eller "sanningen" om det.

ET: Vet du något om hur många som utövar Falun Gong i Sverige? Existerar Falun Gong som något slags samfund eller förening?

- Ingen vet väl egentligen, eftersom utövarna inte registreras. Det sprids genom att folk känner varandra helt enkelt. Man möts och gör övningarna tillsammans, ofta finns det en frivillig "eldsjäl" som startar upp eller samordnar det hela och blir lokal kontaktperson. Det finns en förening, men den har bara rent praktiska funktioner, vad jag vet. Jag tror den har med utgivningen av de svenska översättningarna av Falun Gong-böckerna att göra och att man söker tillstånd för demonstrationer och sådant i dess namn.

ET: Så hur "vet du" att du eller någon annan är en utövare då, så att säga?

- Jag vet att jag är det för att jag vill vara det. Sen om jag eller någon annan verkligen lever upp till metodens krav är en annan sak, men att vara utövare är ett rent personligt val.

ET: Falun Gongs grundare, Li Hongzhi, kallas av dem som utövar för "Mästare". Kan du förklara vad det innebär för dig?

- Det är egentligen det samma som att han är en lärare. Vi har alla haft lärare i hela livet i allt från att knyta skorna till att ta körkort. Det är någon som visar hur man gör, inte konstigare än så. Om man jämför med religioner så är ju Jesus mästare för de kristna, men även påven är ju en slags mästare inom katolicismen, fast underordnad Jesus. På en småskalig nivå har vi gurus och liknande i Indien. Men egentligen är det ju bara frågan om en auktoritet, och sådana finns ju även inom politik, vetenskap, filosofi och annat.

ET: Det talas ju även i Falun Gongs texter om att man som Falun Gong-utövare bara ska följa Falun Gong och inga andra religioner eller andliga läror. Vad är funktionen i detta som du ser det?

- Vill man bli verkligen bra på någonting måste man, som jag ser det, fokusera. Man kan lyssna på radio och laga mat samtidigt, men om man försöker bestiga Mount Everest gör man klokt i att koncentrera sig på bara just det.

ET: Vad har de fysiska övningarna för roll i Falun Gong?

- De omvandlar den fysiska kroppen och även de kroppar vi utövare tror på att vi har i andra dimensioner. Men för mig personligen så stärker det även min tro på metoden. Jag upplever mycket saker medan jag gör övningarna, saker som får mig att känna att det jag gör är konkret och verkligt. Jag har känt att de stärkt mig mycket både fysiskt och psykiskt, betydligt mer än andra saker jag gjort, som till exempel yoga. Det känns som att jag fylls av något när jag gör dem, som gör mig mindre bräcklig, både fysiskt och psykiskt.

ET: Hur skulle du själv förklara begreppet "kultivering", som är centralt inom Falun Gong, och hur manifesterar det sig i ditt liv?

- Oj det är en bred fråga...men jag skulle kunna säga så här: Det handlar om att bli en bättre person. När jag höjer mig själv moraliskt så är det som att jag kommer mer i samklang med allting omkring mig. Jag ser klarare på saker. Ofta har man saker man vill försvara, saker man vill göra, som leder till att man är oärlig mot både sig själv och andra. Det gör att livet blir krångligare. Att kultivera är som att gå upp för en trappa. Man höjer sig över saker och ser dem som de verkligen är, och då är det många problem som bara försvinner, för man låter inte sig själv dras in i dem. På så sätt bli man friare.

ET: Vad är det som vägleder dig i din kultivering?

- Det är Fa, (1) alltså det som Mästaren sagt och skrivit. Insikter kan komma när man sitter och studerar Mästarens ord, men det är vanligare för mig att de kommer när jag kan se hur Fa faktiskt konkret manifesterar sig i min vardag, ibland i de minsta småsaker. Att det faktiskt stämmer.

ET: Kan du ge något konkret exempel på hur kultivering förändrat dig?

- Mina relationer med andra människor har blivit mycket bättre. De flesta utövare jag känner säger samma sak. Min relation med mina föräldrar har till exempel aldrig varit bättre än nu, på grund av kultiveringen. Innan jag började med Falun Gong var jag inne på flera olika andliga saker, ofta ganska komplicerade, röriga saker, vilket gjorde det ganska svårt för oss att förstå varandra. Nu är det mycket enklare, de kan se på mig att jag mår bra av det här och jag är inte "konstig" för dem längre. Alla människor kanske inte alltid håller med eller tycker man handlar rätt, men själva ambitionen i sig, att vilja handla moraliskt rätt, den är det ytterst få som ifrågasätter och alla tycks förstå den.

Christian talar om "upplysning" som det slutgiltiga målet med kultivering, ett ord som vi i väst mest känner igen från buddhismen, och han menar att dess innebörd i stort liknar den buddhistiska även om den inte är precis densamma. Han menar också att Falun Gong tillhör samma system som buddhismen, "Buddha-läran", och delar dess världsbild till stor del, men att den inte följer religiösa former, såsom speciella kläder, ritualer, tempel och en massa rent samhälleliga regler som egentligen inte har med utövandet i sig att göra.

- Falun Gong har sina former, men som helhet är det friare och formlösare än religionen buddhism, eftersom den inte har hela det här "bagaget". I Falun Gong finns bara det som har med själva utövandet att göra, att kultivera sitt hjärta, i allt övrigt lever man som man vill efter eget huvud i den vardag man befinner sig.

ET: När och hur började du med Falun Gong?

- Det var runt 2004. Det var en kompis till mig som började utöva, och han försökte få mig intresserad, men jag var totalt ointresserad. Han gav boken till min flickvän, så den fanns hemma hos oss. Jag slog vid ett tillfälle upp ett kapitel som handlade om upplysning och läste men lade den ifrån mig igen. Sen vid ett annat tillfälle så pratade jag med kompisens flickvän som också börjat utöva, och hon bara tittade mig djupt i ögonen och sa åt mig "läs boken", på allvar. Då var det något som klickade i mig och jag gick hem och läste den. Jag hade inte ens kommit en tredjedel igenom den när jag bestämde mig för att det var det här som gällde för mig, och jag släppte allt annat andligt jag höll på med.

ET: Vad hade du för bild av Falun Gong innan du började?

- Jag hade ingen bild. Jag hade bara sett något om förföljelsen i Kina på TV, så jag visste att det var många som höll på med det där. Det var det ungefär. Jag visste ingenting om själva metoden.

Precis som många andra utövare fann Christian att Falun Gong bekräftade och förklarade både hans egna personliga andliga upplevelser och uppfattningar han samlat på sig, såväl som det han funnit i vissa andra traditioners texter. Saker och ting knöts ihop.

ET: Slutligen, hur tror/tycker du att Falun Gong uppfattas av gemene man i Sverige?

- Jag har faktiskt träffat ytterst få som vet någonting alls om Falun Gong. Folk känner till namnet och kanske förföljelsen i Kina, men utöver det verkar folk inte veta något alls.

Fotnoter:

(1) Kinesiskt ord som ungefär betyder "lagen", används även inom buddhism i Kina och motsvarar i vissa sammanhang sanskrit-ordet "dharma". Kan bland annat förstås såsom de mekanismer utifrån vilka universum fungerar.

(2) Huvudskriften inom Falun Gong

Artikeln från: http://www.epochtimes.se/articles/2008/07/05/15253.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.