FGI: Kinesiska myndigheter har i hemlighet flyttat Falun Gong-fångar bort från Peking

Pekingområdets interneringscenter fylls på med ”transformerade” individer som är beredda att förneka Falun Gong inför utländsk media
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2008-08-13 Pressmeddelande från Falun Gong Informationscenter i Sverige

NEW YORK/STOCKHOLM – Falun Dafa Information Center (FDI) har fått uppgifter om att det kinesiska kommunistpartiets (KKP) myndigheter har ägnat sig åt massförflyttning av Falun Gong-utövare från fängelserna och arbetslägren i Pekingområdet och ersatt dem med individer som påstår att de har avsagt sig Falun Gong. Centret tror att den här manövern är ämnad att missleda utländska medier enligt samma taktik som man använt tidigare.

Koalitionen för undersökning av förföljelsen av Falun Gong (CIPFG) publicerade den 30 juli Torture Outside the Olympic Village: A Guide to China Labor Camps (rapporten), en utförlig guide till interneringsinrättningar belägna inom några kilometers omkrets från olympiaarenor. Centret utgav den 3 augusti ytterligare en rapport med liknande tema, A journalist’s Walking Guide to the Persecution of Falun Gong in Beijing (rapporten), vilken har lyft fram flera fall där individer har blivit torterade eller dödade i Pekingområdets arbetsläger och fängelser.

Enligt Centrets källor inne i Kina började kinesiska myndigheter att flytta Falun Gong-utövare bort från Peking direkt efter publiceringen av de här rapporterna. De här källorna säger att många utövare flyttades till Shanxis olika tvångsarbetsläger, medan några enligt uppgift skickats till Inre Mongoliet.

FDI ber utländska journalister i Peking att undersöka de här senaste rapporterna. I synnerhet rekommenderar Centret att man följer upp de fall som lyfts fram i Walking Guide to the Persecution of Falun Gong in Beijing, vilka är eller har varit fängslade i Pekingområdets arbetsläger. Bland dem finns Xu Na, Yao Yue, Li Shuying och Amnesty Internationals samvetsfånge Bu Dongwei. Alla de här personerna har anhöriga eller vänner som för närvarande bor utanför Kina och som går att nå för intervjuer efter förfrågan.

Centrets källor pekar också på att kinesiska myndigheter sätter individer som påstår sig ”förneka” Falun Gong i Pekings interneringscentra och fängelser, där de som regel behandlas mycket väl och görs tillgängliga för utländska medier som undersöker övergrepp mot Falun Gong.

”De flyttar offer för tortyr och andra övergrepp bort från Peking och ersätter dem med individer som upprepar KKP:s hållning när det gäller Falun Gong”, säger Centrets talesman Erping Zhang. ”Så tänk på att de arrangerar ’tillrättalagda visningar’ för att slå blå dunster i ögonen på det internationella samfundet. Vi litar på att journalister i Peking inte kommer att gå på den här taktiken.”

”Tillrättalagda visningar” av den här typen har använts tidigare av KKP:s myndigheter för att förhindra att övergrepp på Falun Gong undersöks och Centrets källor har tidigare varnat för dem.

Den 26 april 2001 rapporterade (länk) FDI att arbetslägret Masanjia i Liaoningprovinsen var en av några inrättningar som höll på att ställas i ordning för mottagande av utländska och kinesiska medier som skulle ”intervjua” utvalda Falun Gong-utövare.

En knapp månad senare inbjöds reportrar till arbetslägret Masanjia för att få se nymålade väggar, fångar uppklädda i nya träningskläder med deras namn skrivna på ryggen på kinesiska och engelska (det framgick inte varför fångar behövde ha sina namn på skrivna engelska inne i ett kinesiskt arbetsläger) och åtnjöt en till synes ren och hälsosam miljö – allt i bjärt kontrast mot de fasansfulla övergrepp som rapporterats av dussintals personer som tidigare hade hållits inspärrade och blivit torterade i Masanjia.

Centret uppmanar och ber mediearbetare i Peking att vara medvetna om den här taktiken och rekommenderar följande tillvägagångssätt för journalister som vill göra en undersökning:


1. Samordna flera grupper med journalister som går till olika läger samtidigt, så att det blir svårare för KKP att arrangera ”visningar”.

2. Intervjua personer som nyligen släppts från arbetsläger i Kina, men för närvarande bor utomlands, såsom sådana som har bevittnat liknande utländska besök och åtgärder som vidtagits från myndigheternas sida innan besöken. FDI (se nedan) kan tillhandahålla kontaktinformation för de här personerna, såväl som för familjemedlemmar till dem som för tillfället hålls fångna i Pekings läger och fängelser.

3. Referera till rapporter från tredje part när det gäller förhållandena för Falun Gong-utövare i fängsligt förvar. Rapporterna finns på Centrets webbplats: U. S. State Department 2007 report, Amnesty International reports, rapporter från FN:s särskilda rapportörer (reports), samt det som skrivits av den kinesiske advokaten Gao Zhisheng (länk).

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA THE FALUN DAFA INFORMATION CENTER

Kontakter i USA: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 646-415-0998), Erping Zhang (+1 646-533-6147), eller Joel Chipkar (+1 416-709-8678)

Fax: 646-792-3916 Email: [email protected], Website: http://www.faluninfo.net/

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.