Aktivitet i Stockholm för att öka förståelsen om förföljelsen av Falun Dafa

På morgonen den 1 november samlades Falun Gong-utövare på mynttorget i Stockholm för att informera om det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse av Falun Gong-utövare och för att stödja de 44.4 miljoner kineser som valt att lämna det KKP.

Redan när man satte upp affischerna stannade turister upp för att läsa och ta reda på mer information. Många skrev under de namnlistor som fördömde KKPs förföljelse av Falun Gong, speciellt efter att ha läst om hur KKP stjäl organ från levande Falun Gong-utövare.

En ingenjör från Malaysia stod länge och läste på affischerna och berättade att han kände sig glad över att så många kineser vaknat upp. Mannen bad en utövare att ta ett foto av honom när han stod bredvid banderollen och trottoarpratarna. Han skrev sedan under namninsamlingen och uttryckte sitt stöd för Falun Gong.

En stockholmare som redan känner till KKPs förföljelse av Falun Gong brukar passera förbi och varje gång han ser utövare hålla någon typ av aktivitet uppmuntrar han dem ofta med att säga: ”Det är bra, jag stödjer er!”

En kvinna som arbetar på en restaurang sade att hon varit både i Kina och i Tibet. Hon kommer fortfarande ihåg den skräckfyllda atmosfär som fanns där. Hon sade: ”Det är verkligen som tidningarna utanför Kina skriver; KKPs styre är fruktansvärt.” Hon varnade Falun Gong-utövarna och bad de se efter sin egen säkerhet samtidigt som hon berättade att hon verkligen trodde på informationen om hur KKP stjäl organ från utövare, då hon ansåg att KKP var kapabla att göra vad som helst för egen vinning. Förutom att skriva under namninsamlingen bad kvinnan om information på kinesiska som hon tänkte lämna till en kinesisk vän.

En del svenskar som förstått vad det handlade om lät även sina barn känna till om förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. De själva stod på en sida och väntade medan barnen läste på affischerna. Efteråt lämnade de platsen nöjda.

Utövarna fick intrycket att “människor verkligen vill veta varför KKP förföljer Falun Gong. Många tog material och det fanns även de som länge känt till förföljelsen och omedelbart skrev på för att stödja Falun Gong. För tillfället förstår folk mer och mer vad det är som händer.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a46719-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.