Att använda Eutelsat-incidenten för att mer omfattande förklara sanningen till VIPs och rädda kännande varelser

Erfarenhetsberättelse från den europeiska Fa-konferensen i Berlin 2008
 

Hälsningar Mästare, hälsningar medutövare.

Jag vill dela mina erafarenheter kring att använda Eutelsat-incidenten för att förklara sanningen till regeringen. Vänligen peka ut om något inte är korrekt.

Den 16 juni 2008 stängde satellitföretaget Eutesat i Paris ner NTDTVs sändningar över Kina med ursäkten "tekniska problem". Som följd av detta förlorade den kinesiska publiken sin möjlighet att se den enda kanal på kinesiska där de kan få veta sanningen. Jag kom till insikt, Eutelsat-händelsen gav oss ett tillfälle att genomgående och i ännu större omfattning klargöra sanningen för regeringar, media och samhälle.

Som Mästaren sade i Fa-föreläsning i den amerikanska huvudstaden: ”Det är verkligen så att oavsett vad de gamla krafterna gör så är det detta som händer under effekten från kosmos [lag om] ömsesidigt skapande, ömsesidigt hindrande – vad de än gör så innebär det att göra reklam för Dafa-lärjungars räkning. Ta till exempel de många projekt som Dafa-lärjungar driver. Så snart ondskan stör dyker i sin tur de krafter upp som är upprätta och goda. Och det är samma sak vad de dåliga människorna än gör: så snart de smutskastar oss eller vill göra något dåligt och ställa till problem, så har det den inneboende effekten att öka vårt inflytande”.

Ett par sanningsförklarande aktiviteter vid EU-parlamentet

Fem Members of European Parliament (MEP) skrev en en deklaration till Europaparlamentet i slutet av september till stöd för NTDTVs sändningar i Kina via Eutelsat efter att ha lärt känna sanningen. Om denna deklaration skrevs under av över hälften av parlamentrikerna skulle den automatiskt bli en resolution. Med underlaget till deklarationen samlade vi in namnunderskrifter från fler än 700 MEPs från 27 medlemsländer. Vi tog tillfälle iakt att förklara sanningen för dem i stor skala och samtidigt utökade vi också våra ansträngningar i sanningsförklarandet gentemot regeringen.

Från juli till oktober har vi förklarat sanningen vid flertalet tillfällen vid Europaparlamentet i Bryssel, Belgien och Strasbourg, Frankrike. Vissa utövare höll banderoller utanför parlamentsbyggnaden. Andra gick in i huset för att förklara sanningen för MEPs direkt. Att fullständigt dra fördel av alla de tillfälliga händelserna för att rädda kännande varelser, tex har mjölkskandalen i fastlandet exponerat KKPs mediacensur och vi påtalade vikten av NTDTV för det kinesika folket, för Europa och världen. Den 23 oktober beslutade sig Europaparlamentet för att ge sitt Mänskliga rättigheter-pris till en kinesisk människorättskämpe och då gjorde vi direkt en återkoppling till Eutelsat-incidenten. Vi belyste vikten av fri media och att man i Kina givit uttryck för att man satt hopp till att MEPs skulle stödja NTDTV. Reportrar utan gränser och tibetgrupper kom alla för att ge deras stödjande tal.

Några assistenter till parlametarikerna berättade för oss att det effektivaste sättet att förklara sanningen var till en och en. Genom utövares ansträngingar lärde många av parlamentarikerna sanningen och stödde NTDTV på olika sätt. Till exempel skrev vissa parlamentariker direkt till, faxade eller ringde Eutelsat och krävde att de skulle åteuppta sändningarna till Kina. Vissa parlamentariker ställde skriftliga frågor till Europarådet och bad EU utöva påtryckningar. Vissa krävde att franska ministrar personligen skulle hjälpa till att återuppta NTDTVs sändningssignaler till Kina. Vissa använde sina personliga kontakter för att sprida sanningen till fler människor genom att tex skicka nyhetsbrev till media och publicera artiklar på sina egna hemsidor etc. En parlamentsledarmot kom speciellt ut i regnet för att möta och stödja vädjande utövare utanför parlamentsbyggnaden. En assistent till en parlamentsledamot insisterade på att ringa Eutelsat. Till slut ville inte den Eutelsatanställda avslöja sitt namnt och erkände att avstängningen av NTDTV verkligen hade politska motiv.

Medan vi förklarade sanningen till VIPs skrev också Eutelsat till dem för att vilseleda dem. Till och med inför bevis, försökte Eutelsat fortfarande att förneka och undvika ansvar. Medan vi sände upprätta tankar för att rensa bort de onda elementen bakom denna händelse upplystes vi till att sanningsförklarandet till VIPs bör vara uthålligt och omfattande. Annars kommer till och med de som stödjer oss att kunna bli vilseledda av lögnerna och säga dåliga saker om NTDTV istället om de inte känner till sanningen mycket väl. Tidigare kunde vi sällan vara ihärdiga i sanningsförklarandet mot regeringen och VIPs grundligt. När ett projekt dyker upp kommer vi alltid till dem för att söka hjälp. När det är över följer vi sällan upp. När nästa projekt kommer upprepas denna process med oönskade effekter.

Dessa VIPs är gräddan. På grund av dess roll i det mänskliga samhället, om vi sanningsförklarar väl för dem kommer det ha en stort inflytande i samhället. Om inte, är inflytandet inte lika stort. Vi skall ta hänsyn till deras fasthållanden och föreställningar men inte dras ner av dom. Vi behöver släppa fasthållanden resulterade av våra mänskliga föreställningar, förklara sanningen för dem med barmhärtighet och ödmjukhet och bli vänner med dem. Med en förståelse på hög nivå av Fa har vi harmoniserat sanningen på en mänsklig nivå och barmhärtigt låtit dem positionera sig.

I juli var Europaparlamentet på väg att sommarstänga medan vi organiserade NTDTVs presskonferens. Alla MEPs var extremt upptagna. Efter ett gruppytbyte bestände vi oss för att konferensen i alla fall skulle bli av under denna kritiska tidpunkt.

Vi kontaktade en parlamentariker som stöttat oss, han lovade omedelbart att hjälpa till att hitta en lokal. Därefter fortsatte vi med stadiga upprätta tankar snarare än att försöka tvinga fram saker och ting. Vi kontaktade några MEPs utan något fasthållande till resultatet. Det fanns bara två dagar kvar för att förbereda, vanligtvis en omöjlig situation. Flera parlamentariker accepterade det glatt. Två av dem ringde för att avboka möten för att speciellt komma till NTDTVs presskonferens för att visa sitt stöd.

För närvarande har redan 144 parlamentariker undertecknat deklarationen som stödjer NTDTV trots att antalet är långt ifrån tillräckligt. Ytterligare sanningsförklarande ansträngningar utan mänskliga föreställningar och fasthållanden, koordinerade som en kropp krävs fortfarande av alla utövare som vädjar utanför EU eller går in i EU byggnaden för att förklara sanningen för MEPs och också från dem som inte deltar personligen utan med upprätta tankar.

Kultivering genom koordinering

Medan jag koordinerade sanningsförklarandeaktiviteterna den 18-19 juli vid EU parlamentet i Bryssel diskuterade jag detaljer med koordinatorer från flera olika länder. Under diskussionerna på grund av brist på kommunikation fick jag resplanen sent och kände att den inte var genomtänkt. Jag pekade ut tillkortakommandet hos den tyska koordinatorn och problemet det orsakat. Omedelbart fick jag ett svar tillbaks i starka ordalag och med argument på goda grunder. Jag tänkte att jag måste peka ut hennes problem ändå för att undvika framtida misstag. På det viset höll vi på med en ordduell och skyllde på varandra via e-post. En annan koordinator som också fick kopior sade senare till mig ”se på er båda, bråkande mejl mitt i natten... det löser inte problemet”. Vid den tiden tänkte jag inte på hur vi skulle gå vidare tillsammans mot nästa steg utan fastnade envist i skuldbeläggande. Jag visste att jag gick mot Fa-principer men insisterade...

Mästaren sade i Fa-föreläsning vid Fa-konferensen i den amerikanska huvudstaden, "När ni stöter på någonting är inte det bästa tillvägagångssättet att storma fram och strida med andra, tränga sig fram till fronten och rusa framåt för att pressa fram en lösning. Släpp ert fasthållande, ta ett steg tillbaka och lös det sedan. (Applåder) Om ni närhelst något händer omedelbart sätter igång med vem som har rätt, vems problem det är, och hur ni har gjort ifrån er, så medan det då på ytan ser ut som om ni har löst konflikten eller spänningen så är det egentligen inte alls så. På ytan ser det mycket förnuftigt ut, men i verkligheten är det inte alls förnuftigt. Ni har inte tagit ett steg tillbaka och fullständigt kastat av er fasthållandet, och sedan tänkt över frågan. Först efter att en person lugnt och fridfullt drar sig tillbaka ur en konflikt och sedan tittar på det kan han verklighen lösa det."

Ofta om jag inte studerat Fa tillräckligt kommer olika störningar som mänskliga föreställningar, fasthållanden till lust och bekvämlighet, att skapa förseningar i det sanningsförklarande arbetet eller så skapar det barriärer mellan utövare. Å andra sidan insåg jag att de olika föreställningarna bland utövare påverkar den stora kroppens samarbete enormt. Ibland finns missförstånd bland utövare från olika länder. Ibland finns det hinder mellan utövare från samma land. Allt detta hindrar oss att samarbeta.

På kvällen den 18 oktober hade lokala utövare samlats för Fa-studier. Vi läste föreläsningl 4 Zhuan Falun. Jag kände Mästarens barmhärtiga manifestation i Fa från djupet av mitt hjärta och var rörd bortom beskrivelse över Hans ovillkorliga och barmhärtiga räddande av alla kännande varelser.

Låt oss hjälpa Mästaren att rädda kännande varelser med den medkänsla som vi erhållit genom kultiveringen av Fa och de beslutsamma upprätta tankar som skänkts oss av Dafa och fullgott uppfylla vårt ansvar som Dafa-lärjungar under Fa-upprätandeperioden.

Tack Mästaren. Tack medutövare.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.