Finland: Ökar medvetenheten om förföljelsen av Falun Gong

Den 17 januari, 2009, satte Falun Gong-utövare i Finland upp ett bord intill Helsingfors centralstation för att öka medvetenheten om det kinesiska kommunistpartiets brutala förföljelse av Falun Gong. De bad omvärlden om stöd till att stoppa förföljelsen.

I den iskalla vinden drog banderoller med orden "Falun Gong är bra" och "Stoppa förföljelsen av Falun Gong" till sig uppmärksamheten från förbipasserande människor. Hela tiden hördes folk säga, "Falun Gong, Falun Gong". Flera fick flygblad och sa, "Tack". Många skrev under den petition som bad om ett slut på förföljelsen.

En äldre dam gick förbi och när hon såg Falun Gong-utövarnas skyltar trodde hon att det var en slags propaganda. En utövare sade till henne att det var Falun Gong-utövare som berättade sanningen om hur de förföljs av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för sin tro på "Sanning, Godhet och Tålamod". När den äldre damen fick höra det undrade hon, "Vill ni ha pengar?" Utövaren svarade att Falun Gong-utövare inte tar emot pengar, det här är en vädjan om hjälp att stoppa förföljelsen. Damen gick omedelbart fram och undertecknade namnlistan.

En man vid namn Urpo talade med utövarna, "KKP kommer snart att upplösas och snabbt bli historia, precis som det forna Sovjet". När en av utövarna gav honom artikelserien "Nio kommentarer om kommunistpartiet" sade han, "Jag känner till den, den är bra skriven, ni har gjort ett bra arbete."

En äldre herre passerade aktiviteten vid två tillfällen, han sade till utövarna, "Ni har gjort det bra, Gud kommer att skydda er."

Två unga kinesiska män tog glatt emot de Nio kommentarerna om kommunistpartiet och tidningen Epoch Times. När utövarna fick veta att de var från Fastlandskina och medlemmar i KKPs unga pionjärer (CYL) uppmuntrade de dem att göra ett uttalande på Epoch Times hemsida för att gå ur CYL. Ungdomarna gick omedelbart med på det och uttryckte sin tacksamhet.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a47706-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.