Spanien: Till minne av vädjan den 25 april

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

På morgonen den 25 april 2009 demonstrerade Dafa-utövare utanför den kinesiska ambassaden i Madrid till minne av vädjan den 25 april för tio år sedan i Peking och för att protestera mot det kinesiska kommunistpartiets (KKP) brutala förföljelse av Falun Gong.


Utövare demonstrerar utanför den kinesiska ambassaden i Madrid till minne av vädjan den 25 april 1999 och för att be om ett slut på förföljelsen

Bland de deltagande utövarna gjorde vissa av dem övningsrörelserna, andra delade ut sanningsklargörande material till förbipasserande. De sörjde dessutöm de tusentals Falun Gong-utövare som mist sina liv under KKPs brutala förföljelse.

En del förbipasserande kom fram till utövarna för att be om flygblad och flera av dem sade att de kände till KKPs brutala förföljelse av Falun Gong. Flera bilförare tutade för att uttrycka deras stöd.

En man som bodde i närheten sade att han fått ett flygblad tidigare, han beundrade Falun Gong-utövarna för deras outröttliga och fredliga protest.

En annan förbipasserande log mot utövarna och sade, "Alla rättskaffens människor kommer att stöjda er; fortsätt med det ni gör."

En äldre herre sade till en utövare, "KKP är precis som nazisterna. Låt oss hoppas att det försvinner från jorden snart.

Under den fredliga protesten verkade det som om några kinesiska tjänstemän tittade på aktiviteten från taket på ambassaden. Utövarna använde en högtalare och sade att de verkligen hoppades att de här tjänstemännen skulle vakna till snart och ta avstånd från KKP och därmed skaffa sig en bra framtid för sig själva och deras familjer

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.