Storbritannien: Parad och ljusvaka för att uppmärksamma 10 år av förföljelse

Lördagen den 18 juli anordnade Falun Gong-utövare i Storbritannien en parad genom centrala London för att uppmärksamma det kinesiska kommunistpartiets (KKP) nu tioåriga förföljelse av Falun Gong.

Paraden började vi den kinesiska ambassaden där utövare hållit fridfulla protester 24 timmar om dygnet i över 6 år.

Paraden passerade centrala London, inkluderat Chinatown och Leicester Square

I paraden sågs flera banderoller med budskap såsom "10 år av tortyr och dödande: förföljelsen av Falun Gong måste få ett slut" och "Rättvisa till de 80 miljoner som dödats av det kinesiska kommunistpartiet". Kvinnor i vitt bar bilder av kvinnliga Falun Gong-utövare som mist sina liv under förföljelsen i Kina. Utövarnas ansikten i paraden var allvarliga och respektfulla då de mindes de över 3000 människor som mist sina liv för sin utövning av samma fridfulla övningar som utövas fritt i London varje dag.

Paraden gjorde även allmänheten uppmärksam om att över 57 miljoner människor har lämnat det kinesiska kommunistpartiet och dess tillhörande organisationer och att KKPs fall numera är oundvikligt. När paraden gick genom Chinatown blev området alldeles tyst när åskådarna läste banderollerna och reflekterade över innehållet. Många tog tacksamt emot ett informationsblad om Falun Gong och förföljelsen på både kinesiska och engelska.

Paraden fortsatte genom turistattraktionen Leicester Square och genom en megafon informerades folk om syftet med paraden och om KKPs brott mot mänskliga rättigheter. En man deltog i ropen "Skäms KKP" innan han gjorde tummen upp och log mot utövarna för att uppmuntra dem att fortsätta uppmärksamma allmänheten om KKPs brott mot mänskligheten.

Paraden avslutades på St Martins torg

Paraden avslutades på St Martins torg där man satt upp informationsbord för folk som ville veta mer.

Ljusvaka till minne av de Falun Gong-utövare som mist sina liv under KKPs förföljelse

På kvällen hölls en ljusvaka vid den kinesiska ambassaden. Utövare gjorde Falun Gongs övningar och sände upprätta tankar. Ljusen tändes till minne av deras medutövare i Kina som dödats enbart för att de vägrade att ge upp deras tro på Sanning, Godhet, Tålamod. I juli 1999, när avundsjuka och paranoida KKP-ledare offentliggjorde deras mål av att "utrota Falun Gong på tre månader", sade många kineser att Falun Gong-utövare försökte att göra motstånd mot den onda regimens makt - dess statligt kontrollerade media, propaganda, hemliga agenter, militär, tvångsarbetsläger, omänskliga tortyr och med över ett halvt års sekels erfarenhet av att förfölja oskyldiga människor - var som att krossa ett ägg mot en klippa. Även om KKP har fortsatt förfölja Falun Gong i 10 år så kunde deltagarna i ljusvakan känna att KKPs försök att använda lögner, tortyr och dödande för att tillintetgöra Falun Gong-utövares tro och få dem att inte känna tillit, är det verkliga krossandet av ett ägg mot en klippa.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a49776-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.