Slovakien: Den internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmärksammades i Bratislava

För över ett halvsekel sedan, den 10 december, antog det internationella samfundet de basala mänskliga rättigheter som skall garanteras alla människor, oavsett vilka förhållanden de befinner sig i. Den universella deklarationen för mänskliga rättigheter antogs av FN:s generalförsamling. Den här dagen har nu blivit den internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Kina var ett av de länder som antog deklarationen. I motsats till detta så är landet idag en av de största förbrytarna mot mänskliga rättigheter i världen. I deklarationens artikel 5 står det: ”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

Falun Gong-utövarna i Slovakien uppmärksammade den här dagen, den 10 december 2009, genom att hålla en manifestation och samla in namnunderskrifter. De informerade allmänheten om människrättsförbrytelserna mot Falun Gong-utövare i Kina. Falun Gong-utövarna i Kina placeras i tvångsarbetsläger, förföljs och torteras för deras tro.

De förbipasserande ställde frågor om förföljelsen. En äldre dam som passerade förbi skrev genast på namnlistan och sade, ”Ni behöver inte förklara för mig. Jag satt i ett tvångsarbetsläger när jag var ung.” Det här sorgliga faktumet i Kina kändes igen av många från den äldre generationen i Bratislava den här dagen.

Över hundra personer skrev på namnlistan. En journalist från en lokal nyhetsbyrå skrev dessutom en notis om händelsen.

Visar Falun Gongs övningar Förbipasserande skriver på namnlistan

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a51653-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.