Ni Yingqin har avlidit som följd av förföljelsen i Hebeiprovinsen

Namn: Ni Yingqin (倪英琴)
Kön: Kvinna
Ålder: 61
Adress: Kaipingdistriktet, Tangshan stad, Hebeiprovinsen
Yrke: Småföretagare
Avliden: 8 december 2009
Senast arresterad: 22 augusti 2000
Senaste platsen för internering: Kaipingdistriktets tvångsarbetsläger/Ankangs mentalsjukhus
Stad: Tangshan
Provins: Hebei

Den 8 december 2009 avled Falun Dafa-utövare Ni Yingqin efter en tid av utdragen tortyr och förföljelse. Hon hade förts till Ankangs sjukhus (ett mentalsjukhus som används för att förfölja Falun Gong-utvare) och utsatts för svår förföljelse för hennes orubbliga övertygelse om Falun Dafa. Hon hade injicerats med giftiga droger, givits chocker med elektriska batonger, misshandlats och tvångsmatats. När Ni till sist hade frigivits fick hon en hjärnblödning som följd av tortyren och kunde inte länge ta hand om sig själv. Hon avled efter tre år av sjukdom.

Ni drev ett litet klädföretag och hade tidigare ägt en fabrik. Innan hon började utöva Falun Gong 1998, led hon av högt blodtryck, yrsel och hon kände sig allmänt svag. Utövningen av Falun Gong bidrog till ett förbättrat hälsotillstånd. Ni var högt aktad bland både anhöriga och kollegor.

När förföljelsen började 1999 åkte Ni till Peking flera gånger för att vädja för Falun Gong och hon talade med dem i omgivningen om hur hon gagnats av övningsmetoden. Hon delade ut flygblad och satte upp Falun Gong-banderoller. Hon gick till och med till polisen för att tala med de anställda. Hon uppsökte människor i deras bostäder för att uppmuntra dem att lämna det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess underorganisationer. Ni arresterades som följd av att hon vädjade för Falun Gong i Peking den 22 augusti 2000.

Den 1 oktober 2000 kom KKP-poliser från Kaiping till interneringscentret för att be Ni välja mellan KKP och Falun Gong. Hon valde orubbligt Falun Gong och detta val ledde till att hon torterades.

Ni Yingqin och de utövare som var orubbliga i sin övertygelse låstes in i små celler och handfängslades

De kriminella internerna ombads att se efter Falun Dafa-utövarna och man sade att de skulle friges om de gjorde denna uppgift bra. De skulle försäkra sig om att utövarna inte studerade Falun Gongs undervisning eller utövade Falun Gongs övningar. Två kvinnliga fångar, Liu Jie och Wang Xiuyu, var särskilt elaka mot utövare. De försökte tvinga Ni att skriva ett garantiuttalande om att ge upp utövningen. De slog henne, drog i hennes hår, slet sönder hennes kläder osv. Utövarna inledde en hungerstrejk i protest och om denna fortsatte fördes de till Ankangs sjukhus för att torteras.

Ni Yingqin fördes till Ankangs sjukhus 2001. Hon försökte stoppa förföljelsen av sina medutövare på sjukhuset och blev då själv tvångsinjicerad med någon drog som gjorde henne yr, skakig och kallsvettig. Hon kunde inte gå eller ta något med fingarna. Trots detta tvingades hon att arbeta. Hon hade svåra kramper och hjärtproblem som följd av denna injektion. Hon blev dessutom sömnig i flera dagar.

När Ni fördes tillbaka till interneringscentret fortsatte hon sin hungerstrejk i protest. Hennes längsta hungerstrejk varade i tjugotvå dagar. Hon blev ofta brutalt tvångsmatad och blödde som följd i halsen.

Ni hölls fången i interneringscentret i nästan ett år.

Polisen hotade familjen och sade åt dem att de behövde ta Ni till sjukhuset. Ni fördes då återigen till Ankangs sjukhus och hennes familj fick sedan gå igenom en hel del för att få henne därifrån.

När Ni Yingqin hade släppts från Ankangs sjukhus sattes hon i husarrest och familjen tillät henne inte mer att tala med medutövare. De var rädda att polisen skulle komma och ta Ni igen. Ni fick därefter en stroke och var mycket sjuk i tre års tid. Hon avled den 8 december 2009.

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/1/23/114081.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2009/12/26/215090.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.