Sverige: Utövare samlades framför den kinesiska ambassaden för att uppmärksamma den fredliga vädjan som ägde rum den 25 april

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falun Gong-utövare i Sverige samlades framför den kinesiska ambassaden i Stockholm den 25 april 2010, precis som de gjort tidigare år. Syftet med aktiviteten var att uppmärksamma att Falun Gong-utövare ansträngt sig under elva år för att motsätta sig förföljelsen. De förklarade även för folk de historiska fakta om vad som hände den 25 april 1999 och påkallade uppmärksamhet kring den brutala förföljelsen av Falun Gong.

Utövare i Sverige uppmärksammar 11-års dagen för den fredliga vädjan den 25 april 1999
Förbipasserande ger sitt stöd

Den 25 april 2010 kunde man se hur Falun Gong-utövare gjorde övningarna längs vägen framför den kinesiska ambassaden i Stockholm. De stod snyggt och prydligt i ett långt led.

Utövaren Li Zhihe, som tidigare bott i Peking, minns den stillsamma vädjan den 25 april. Han delade med sig av sina erfarenheter genom en megafon, "Jag har tidigare varit soldat och jag kan säga att vädjan var definitivt inte en handling av personer som utbildats eller tvingats att delta, utan en ädel och uppriktig handling av människor vars nivå av samvete stigit genom att de följt principerna Sanning-Godhet-Tålamod. Vissa av oss kände varandra men de flesta av oss kände inte varandra. Vi hade alla samma intresse, det vill säga vi ville förklara vad Falun Gong är för de som arbetade vid rådsförsamlingens besvärsbyrå, för att således undvika ytterligare missförstånd och smutskastning från myndigheterna. De var ett stort antal personer, men de stod stilla och väntade på resultatet av mötet emellan utövare som frivilligt valts ut att representera Falun Gong och regeringstjänstemän. Det var inget radikalt beteende och inte heller var det någon som skrek slagord. Ingen förde oväsen och vägen var fri från skräp. Vissa utövare plockade till och med upp de cigarettfimpar som poliserna kastat på marken. Det fanns inte ett enda skräp där utövarna stod. Fordon körde ofta förbi, antagligen poliser som filmade utövarna inuti bilarna. Utövarna mötte allt detta med lugn och hela händelsen var fredlig och rationell. Man blev berörd av att se detta."

Li´s fru Zhang Cuirong missade den stillsamma vädjan den 25 april, därför att hon tvungen att uträtta andra ärenden. Hon sa "Min man och alla deltagare den 25 april gjorde helt rätt. De utnyttjade ädelt sin konstitutionella rätt att påpeka sina synpunkter hos rådsförsamlingens besvärsbyrå. De krävde att myndigheterna skulle tillåta dem att ha en lugn miljö där de kunde kultivera sig själv och bli ännu bättre människor."

Många människor visar sitt stöd

Många förbipasserande stannade för att fråga om vad som hade hänt. Ett svenskt par hade ett långt samtal med en utövare. De var upprörda över att förföljelsen av Falun Gong-utövare hade pågått i över 11 år. De sa att de skulle berätta för svenska folket om de meningslösa brotten mot mänskliga rättigheter som äger rum i Kina.

Bilar körde sakta förbi där aktiviteten hölls. Många människor som satt i bilarna visade ”tummen upp” och uttryckte sitt stöd. Många förbipasserande tog även informationsmaterial och uttryckte sin sympati och stöd för Falun Gong-utövare.

När två poliser som var i tjänst, lyssnade till en utövare då han berättade om sina egna erfarenheter av förföljelsen, blev de överväldigade. En polisman gjorde ”tummen upp” innan de åkte därifrån och sa: "Du gör det bra!"

Uppmuntra kineser att lämna KKP

Porten till den kinesiska ambassaden var stängd under hela aktiviteten. Vissa personer gick runt inne på gården och tog bilder då och då på utövare som deltog i aktiviteten.

Utövaren Zhang sa, "Vi får verkligen hoppas att de kan höra vad vi säger. KKP´s förföljelse av Falun Gong är olaglig. Tjänstemän på olika nivåer känner sig skyldiga och många direktiv sprids muntligt eftersom de vet tydligt att Falun Gong-utövare är goda och vänliga människor men de agerar på KKP´s order på grund av sina egna personliga intressen.

Zhang rekommenderade slutligen ambassadpersonal att skilja gott från ont och att dra sig ur KKP´s organisation och att komma ihåg att Falun Gong är bra.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.