Gymnasielärare Wei Xingzhi avlider efter år av förföljelse

Wei Xingzhi var kemilärare vid Ziyun´s läns andra gymnasium. Eftersom Wei vägrade att sluta utöva Falun Gong, blev han gripen flera gånger och misshandlad av tjänstemän från Ziyun läns polisavdelning, 610-byrån och Zhongba tvångsarbetsläger i Guizhou provinsen. I fängelset var han tvungen att utföra hårt arbete och utsattes för svår misshandel som fick honom att drabbas av illamående, yrsel, huvudvärk, ont i bröstet och han hostade till och med blod. Wei dog den 3 december 2009 vid 48 års ålder.

1. Arresterad och fick sitt hem plundrat

Wei Xingzhi började utöva Falun Gong 1996. Det dröjde inte länge förrän han slutade med många av sina dåliga vanor så som rökning och att spela majhong. Dessutom förbättrades hans hälsa kraftigt och han blev fri från sjukdomar.

Efter att förföljelsen av Falun Gong började, så plundrade tjänstemän från Ziyun läns polismyndighet Wei´s hem den 4 april 2000. De konfiskerade många av hans personliga tillhörigheter och fängslade honom i två veckor.

Polisen arresterade Wei återigen den 18 september 2001 och fängslade honom till den 19 oktober. De tvingade honom att betala 2.000 yuan innan de släppte honom.

Bara tre månader senare, den 20 januari 2002 greps Wei av poliser från Ziyun läns polismyndighet och dömdes till tre års tvångsarbete. Hans greps och misshandlades i Zhongba tvångsarbetsläger i Guizhouprovinsen.

2. Tvingades utföra hårt arbete och utsattes för giftiga ämnen

I Zhongba tvångsarbetsläger var Wei tvungen att utföra hårt arbete och utsattes för giftiga ämnen. Varje dag var han tvungen att arbeta mer än 12 timmar utan lön. Det enda han fick var 0,07 yuan för sjukvårdskostnader.

Rummet där fångarna fick arbeta var trångt. Rummet var på 40 kvadratmeter med svagt ljus. Där tvingades 30 personer att arbeta tillsammans med utrustningen. Dessutom var de utsatta för giftiga ämnen som producerades när de svetsade ihop lyktor.

Eftersom ventilationen i rummet var så dålig, tvingades fångarna att andas in stora mängder giftig gas. När de fick genomgå en fysisk undersökning hade de flesta av dem allvarliga problem med lungorna. Wei led av illamående, yrsel, huvudvärk, ont i bröstet och han hostade blod.

Om någon av dem inte klarade arbetskvoten som tilldelats av vakterna så straffades den personen. Vakterna tog dem till ett mörkt rum och misshandlade dem allvarligt. Ibland så allvarligt att de blev arbetsoförmögna i mer än två veckor och ibland ledde detta till att de dog.

3. Armar täckta av blodiga sår

Wei´s fru besökte honom en gång med sina två små döttrar under sommaren. När hon märkte att han bar en långärmad tröja under en sådan varm dag, rullade hon upp ärmarna och såg att hans armar var täckta med blodiga sår. När hon började fråga om dessa skador, avslutade vakterna besöket och förde hastigt bort henne och ut ur tvångsarbetsläget.

Efter det här besöket så skrev Wei upp allt han blivit utsatt för, på en lapp. Under hustruns nästa besök gav han henne lappen men en vakt såg detta. Omedelbart kom tre vakter och släpade iväg Wei ur rummet där hans hustru och döttrar fanns. De slog honom hårt. En av dem sade, " Du kommer att sättas i isoleringscell i fyra dagar. Ingen får besöka dig under de närmsta tre månaderna." Hans fru och döttrar var tvungna att lämna honom, de fördes bort med tårar strömmande längs kinderna.

Tjänstemän i tvångsarbetslägret tvingade upprepade gånger Falun Gong-utövare att skriva på de tre rapporterna för att ge upp Falun Gong. Den som inte skrev under fick utstå svår tortyr. En vakt beordrade 3-5 fångar att tillsammans misshandla en utövare. Förutom slag och sparkar, använde de också elbatonger för att chocka utövarens känsliga områden. Ibland använde de en bok som de la på utövarens bröst och rygg som de sedan slog till med en stor hammare. Detta orsakade invärtes skador utan några uppenbara yttre skador.

En biträdande chef i tvångsarbetslägret fick i uppdrag att vara chef för 610-byrån i Guizhouprovinsen. Han placerade sedan ut 610-byrå agenter i olika delar av tvångsarbetslägret och byggde lokaler där utövare senare blev svårt torterade. De flesta vakterna och fångarna visste inget om detta. Fångar som deltar i förföljelsen av Falun Gong-utövare får mildare straff.

4. Utsattes för hjärntvätt och blev mentalt torterade

Vakterna vid Zhongba tvångsarbetsläger använde olika metoder för att bryta ner utövares själ. De anlitade medlemmar ur den akademiska sfären som kom till lägret för att förtala Falun Gong och de tvingade utövare att titta på videofilmer som förtalade Mästare Li ( grundaren av Falun Gong) under långa perioder. Dessutom försökte de tvinga utövare att skriva artiklar som förtalade Mästare Li och Falun Gong efter att de tvingats titta på videofilmerna. De som vägrade fick utstå svår misshandel och fick inte sova. Andra straff användes också.

Wei hölls inlåst i ett mörkt rum i 21 dagar. Han fick lite vatten och mat som de hade blandat droger i.

Wei Xingzhi släpptes 2005, varefter han fick reda på att hans fru hade dömts till tre års fängelse i staden Guiyang´s Huaxiyangai fängelse. Hon tvingades lämna sina två minderåriga döttrar hemma. Hemmet hade inte rinnande vatten vid den tidpunkten så flickorna fick samla vatten från regn och dagg.

Efter att ha lidit svårt under långvarig förföljelse och misshandel, i synnerhet de tre åren i tvångsarbetslägret Zhongba i Guizhou provinsen så var Wei´s hälsa allvarligt påverkad.

Trots detta så trakasserade tjänstemän från Ziyun läns polismyndighet och 610-byrå honom fortfarande och hotade att placera honom under hård press och orsaka ännu värre skador på hans hälsa. Wei Xingzhi avled den 3 december 2009 vid en ålder av 48 år.

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/4/17/116150.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/3/220900.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.