Vad betyder Falun Dafa dagen och den Internationella Falun Dafa dagen för dig? (Del 1)

Den 13 maj är det den internationella Falun Dafa-dagen, en speciell dag för alla Falun Gong-utövare, som firar den på olika sätt. I storstäderna runt om i världen kan man se stora parader och färgglada plakat som uppmärksammar den här dagen, och den ger samtidigt en chans till fler människor att få kännedom om metoden. Otaliga människor vittnar alla om de fördelar de fått genom att utöva Falun Gong, så vi tänkte passa på att ställa några frågor till västerländska utövare och låta dem dela med sig av sina tankar.

En engelsman som närmar sig 30 år förklarar, " Falun Dafa-dagen är ett sätt för mig att fira att jag började utöva Falun Gong. Jag har upplevt så många fördelar redan från början, t.ex. ökad energi, ett mer harmoniskt uppförande och mitt liv har blivit bättre då min familj kände av förändringen.

"Det är tiden på året då jag firar dagen då Li Hongzhi började lära ut Falun Gong till allmänheten. 100 miljoner människor har upplevt liknande fördelar, som mig och detta är definitivt något värt att fira. Innan förföljelsen, då miljoner människor försökte medvetet förbättra sin moral och uppföra sig väl, så förändrades Kina till det bättre. Det finns många rörande berättelser om de goda gärningar som utövare i Kina gjort. Något som är väl värt att fira."

En ung man som är upptagen med sin nya verksamhet i sydvästra USA sade: "Falun Gong ger mig kunskap och insikter om hur jag ska bli en bättre son, make och vän. Det gör att jag kan göra rätt val även i svåra situationer."

I samma anda berättar en advokat för mänskliga rättigheter att: "Falun Gong gjorde det möjligt för mig att uppnå det jag mest av allt ville - och det var att kunna förlåta dem som sårat en allra mest" och kanske mer djupgående, men desto svårare att förklara, var det faktum att "jag hade glömt att jag tidigare i livet hade velat göra detta."

En pensionerad tv-producent i New England säger att: "Genom att kultivera enligt Falun Gongs principer, så vet jag nu hur jag ska leva mitt liv mer fullvärdigt, stabilt och medkännande. Det har möjliggjort för mig, att kunna gå min egen väg utan att lämna några bitterheter bakom mig. Principerna som står beskriva i boken Zhuan Falun vägleder mig.

En journalist från från New York kom med följande reflektion, " Det är svårt att sätta ord på vad Falun Gong betyder för mig eftersom det berör så många olika faktorer i livet. Det berör hela ens liv. Genom att komma på hur man kan låta världens människor förstå vad Falun Gong är, påminns jag om mitt lands självständighetsdeklaration, där det står att " vi anser att sanningar är självklara." Sanningen om Falun Gong är självklar för vem som helst som tittar ärligt och opartiskt på den. Oavsett om du utövar Falun Gong eller inte, så är det onekligen korrekt, om man använder det mänskliga intellektet och följer naturens gång.

....fortsättning följer

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.