Svenska Dafa-utövare firar den internationella Falun Dafa-dagen (Foto)

På morgonen den 13 maj 2010 samlades Falun Gong-utövare i Kungsträdgården i Stockholm för att ha en gruppövning och fira den elfte " Falun Dafa-dagen "samt gratulera Falun Gongs grundare Li Hongzhi på födelsedagen.

Körsbärsblommorna blommar för fullt i Kungsträdgården vid den här tiden på året och människor flockas därför för att njuta av blommorna. Falun Gong-utövarnas lugna musik och stillsamma övningsrörelser lockade även de nyfikna att ta del av aktiviteten.

Falun Gong-utövare visar de fem övningarna

Efter att människor fått veta sanningen undertecknade de en efter en namnlistorna för att fördöma förföljelsen av Falun Gong i Kina


Människor får höra talas om Falun Gongs webbplats

Ansikte mot ansikte med sanningen om Falun Gong

Utställningen informerar människor om Falun Gong och förföljelsen i Kina

Bakgrund

Falun Gong (också kallad Falun Dafa) är en mycket gammal form av qigong; en metod för att förfina kropp och sinne genom särskilda övningar och meditation. Liksom tai chi är qigong en viktig del i många människors liv i Asien. Innan förföljelsen av Falun Gong (och senare även andra qigong-metoder) började i juli 1999 var nästan varje park i Kina full av människor som i gryningen utövade dessa färdigheter.
På bara åtta år blev Falun Dafa, sedan den introducerats till allmänheten, den mest populära formen av qigong någonsin i Kinas historia. Den viktigaste anledningen till detta är att Falun Dafa särskiljer sig från andra qigongmetoder genom att lägga tonvikten inte endast på fysisk kultivering, utan även på kultivering av ens etiska och moraliska karaktär i det dagliga livet i enlighet med de högre principer som Li Hongzhi, Falun Dafas grundare, har lärt ut.

Från och med den 20 juli 1999 och fram till idag så har nu dock den kinesiska regeringen tagit till alla metoder som finns för att terrorisera och sätta press på människor som utövar Falun Gong så att de ska ge upp sin övertygelse. De har hetsat människor i samhället och familjemedlemmar mot varandra genom hot och stora bötesbelopp, tusentals har mist sina arbeten och sina hem. Listan kan göras lång.

Falun Dafa-utövare har överlämnats till psykiatriska avdelningar och tvångsmedicinerats med starka mediciner som allvarligt skadar deras mentala hälsa och deras kroppar. Det är en taktik som även användes under Stalins tid i Sovjetunionen, som ett sätt att få allmänheten att tro att offren är mentalt sjuka och därför "förtjänar" att låsas in.

Hittills finns det över 3000 dokumenterade fall av annars friska utövare som har misshandlats och torterats till döds under fängsligt förvar.

Av den anledningen håller därför Falun Gong-utövare utomlands aktiviteter för att informera allmänheten om vad Falun Gong är, om bakgrunden till förföljelsen i Kina, om den verkliga situationen för Falun Gong-utövarna i Kina och om Falun Gong-utövarnas ansträngningar under 11 års tid världen över för att få ett slut på förföljelsen.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.