Utövare från Liaoning- och Hunanprovinsen har avlidit som följd av tortyr

1. Wei Shuwen från Yi kommun, Liaoningprovinsen, har avlidit efter att ha torterats

Wei Shuwen bodde i byn Guandimiao, Yi kommun, Liaoningprovinsen. Hon avled vid 64 års ålder, den 15 maj 2010, som följd av tortyr. Hon fördes till ett tvångsarbetsläger vid två tillfällen där hon torterades.

Wei led tidigare av magont, illamående, urinrörsinflammation, yrsel och hjärtproblem. Hon tog hand om tre barn och hade inte råd med någon behandling. Hon började utöva Falun Gong 1998 och blev besvärsfri och frisk.

Den 22 september 2001 åkte Wei och hennes yngsta son till Peking för att vädja för rätten att utöva Falun Gong. De arresterades av polis på Himmelska fridens torg och de fördes till olika arbetsläger.

På Pekings tvångsarbetsläger för kvinnor berövades Wei sömnen och hon fick inte gå på toaletten. Man misshandlade henne, tvingade henne att stå på ett visst sätt under lång tid och tvingade henne att straffarbeta. Hennes blodtryck steg och Wei föll i koma. Hon vistades på sjukhus i över en månad och familjen underrättades inte. Den 1 mars förde man hem Wei, liksom hennes son.

Fyra dagar senare, den 5 mars, bröts sig fyra poliser från Yi kommun in i Weis bostad och arresterade henne och maken. Polisen krävde att de skulle underteckna ett uttalande där de avsade sig Falun Gong men de vägrade. När deras svärdotter hade skrivit under i deras ställe så släpptes de.

Den 12 juli 2003 bröt sig polis på nytt in hos Wei och de bägge makarna fördes till kommunens häkte. En månad efter det så flyttades de till Masanjia tvångsarbetsläger i Shenyang där de hölls fångna i ett och ett halvt år.

Wei torterades, misshandlades, tvingades att stå under lång tid, berövades sömn och förbjöds att använda toalett. Hon tvingades att tillverka produkter som under tillverkningsprocessen utsöndrade giftiga gaser. Sex månader senare föll Wei återigen i koma. Lägret ville inte ta ansvar för henne och förde henne hem.

Polis från Yi kommun fortsatte att bryta sig in hos Wei under hot och trakasserier. Hennes fysiska och psykiska hälsa försämrades. Hon avled den 15 maj 2010.

2. Mellanstadielärare Liang Jianqin från Fengyang, Hunanprovinsen, har avlidit efter en injektion med okända droger

Liang Jianqin, en mellanstadielärare från Fengyang, Hunanprovinsen, arresterades fem gånger, spärrades in fyra gånger, placerades på tvångsarbetsläger i ett och ett halvt år och fördes till ett hjärntvättcenter vid ett tillfälle för att hon utövade Falun Dafa och ville bli en god person. Hon injicerades med okända droger på Xinkaipu tvångsarbetsläger i staden Changsha. Hon miste synen, fick lever- och njurskador samt blev förlamad. Hon dog den 16 februari 2010, vid 46 års ålder.

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/6/19/117928.html
Kinesisk version:http://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/5/224901.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.