Sverige: Utövare ber om ett slut på förföljelsen

Den 20 juli 2010 höll Falun Gong-utövare i Stockholm olika aktiviteter för att exponera den kinesiska kommuniatregimens elvaåriga förföljelse av Falun Gong, samtidigt som de bad folk ur alla samhällsgrupper att arbeta tillsammans för att stoppa förföljelsen.

Svenska utövare håller en fredlig protestaktivitet framför den kinesiska ambassaden i Stockholm

Utövare talar med människor om förföljelsen av Falun Gong
Folk skriver på namnlistor för att stödja Falun Gong-utövarnas ansträngningar för att få ett slut på förföljelsen
Folk tar del av informationsfoldrar
Nyfikna tar del av utställningen om Falun Gong och förföljelsen

En utställning om Falun Gong och utövarnas övningsdemonstration drog till sig uppmärksamhet från turister över hela världen. De kände sig sorgsna och blev arga när de fick höra talas om KKPs brutala förföljelse och hur KKP tar organ från levande Falun Gong-utövare. De skrev på namnlistor för att fördöma KKP för förföljelsen samt få ett omedelbart slut på förföljelsen.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a53911-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.