Den europeiska Fa-konferensen för erfarenhetsutbyte har hållits i Rom

Den 14 november hölls den europeiska Fa-konferensen för erfarenhetsutbyte i Rom med deltagande Falun Gong-utövare från Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Danmark, Norge, Rumänien, Polen, Litauen, Ryssland, Tjeckien, Holland, Belgien och Spanien. Sjutton utövare delade med sig av sina erfarenheter

 
Fa-konferensen

 
Lucas från Tjeckien

Lucas från Tjeckien talade om hur man kan bemästra själviskheten. Han berättade hur utövarna i Tjeckien släppte sina fasthållanden då de marfnadsförde Shen Yun och hur de samarbetade med Shen Yun-kontoret. De placerade Shen Tun högst på prioriteringslistan och hade fullsatta föreställningar. Han berättade att nyckeln till framgången var att de gjorde sig av med fasthållandet till deras eget jag.

Wu är kontaktperson för den europeiska Falun Dafa-föreningen och han delade med sig av sin förståelse av samarbete. Han sade, ”När jag har en negativ åsikt om en medutövare så kan denne och jag inte samarbeta bra. Under tiden som kontaktperson så har jag insett att man ska fokusera på andras styrkor och tilldela medutövare uppgifter därefter. Jag har förstått att alla kutiverare har sina brister, precis som jag har mina. Så jag borde inte ha negativa åsikter om någon bara för att jag ser några brister hos dem”, sade Wu.

 
Marco från Italien

Marco från Italien har utövat i fyra år. Han berättade att han hade fasthållande till kontroll och att han inte trodde på andra utövares kapacitet. När han tog bort fasthållandet så såg han Fa’s kraft. ”Om vi följer Fa så kommer Mästaren att arrangera allt för oss. Varje utövare är värdefull så vi borde se posiivt på våra medutövare och ge alla möjligheter att kultivera sig”, sade han.

 
Delar av den svenska koordineringsgruppen för Shen Yun

Delar av den svenska koordineringsgruppen för Shen Yun delade med sig av hur man samarbetar bra med utövare under tiden för att marknadsföra Shen Yun.

 
Gela från Rumänien

Gela från Rumänien fick höra talas om Falun Gong när hon såg på föreställningen Shen Yun och konstutställningen Sanning-Godhet-Tålamod. Hon började att utöva för ett år sedan och hon kände ett starkt energifält så fort hon provat övningarna. Hon tänkte sluta utöva när hon såg medutövarnas tillkortakommanden men istället för att göra detta så släppte hon den negativa/oupprätta tanken och började delta i sanningsklargörande projekt istället. Hon ser komflikterna bland medutövare som tillfällen att förbättra sig själv.

 
Dejan från Serbien

Dejan från Serbien delade med sig av sin femåriga kultiveringsväg. Han tog upp frågan om att behandla medutövare och anhöriga väl; hur man ska göra de tre sakerna bra och sköta sitt ordinarie arbete. Han driver ett hotell och delade med sig om hur han driver det med inspiration från Sanning-Godhet-Tålamod.

Många av utövarna sade att de lärde sig mycket under Fa-konferensen. Karsten, en tysk polisman blev rörd av utbytet om samarbete. I hans arbete ger han order till sina underordnade och de ser genast till att jobbet blir gjort. Därför behandlar han även sina medutövare på det sättet ibland. Han sade att han skulle förbättra sig själv när det uppstår konflikter i framtiden.

Jorge från Spanien började att utöva för fem månader sedan. Han hade sökt efter meningen med livet. En dag såg han Falun Gong på en hälsomässa och ville lära sig det på en gång. Han berättade hur han gagnats av konferensen. Mari Carmen, en spansk utövare, som utövat i nio år, sade att som utövare ska man inte ……. Och man borde inte göra saker på grund av sina egna intressen. Istället borde man samarbeta helhjärtat med sina medutövare.

Översatt från: http://clearwisdom.net/html/articles/2010/11/17/121469.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.