Falun Gongs förföljelse - en fråga om mänskliga rättigheter på MR-dagarna i Örebro

För tionde året i rad höll man MR-dagar i Sverige och i år var man i Örebro den 15-16 november. MR-dagarna har blivit Nordens största forum för mänskliga rättigheter och många talare pratade om ämnen kopplade till människans rätt att leva utan diskriminering, rätt till religionsfrihet, rätt till vatten, kvinnors och barns rätt från olika aspekter med mera.

Många miniseminarier hölls i närheten av Falun Gongs monter vilket innebar att folk i mängder passerade utställningsbordet. Information om metoden, Falun Gong-böcker, material om förföjelse fanns att tillgå samt videor visades under de två dagarna som MR-dagarna hölls. Falun Gong-övningar visades fortlöpande under dessa dagar.

På TV-skärmen visades en film gjord av Elefteria Kalogritsa med namnet "Plum Blossom in Snow." Den berättar om en Falun Gong-utövare som dödas i Kina strax efter att förföljelsen startade i juli 1999 och hur hans maka och dotter vädjar om att rättvisa skipas och kommunistregimen slutar förfölja Falun Gong.

Serien om Nio kommentarer om kommunistpartiet fanns tillgänglig på dvd och som tidning. Tidskriften berättar om Kinas historia under kommunistpartiets styre med alla rörelserna där man rensade bort oliktänkande. Många tidningar om Nio kommentarer om kommunistpartiet delades ut under de två dagarna.

Montern lockade många personer att titta på materialet och fråga mer om förföjelsen. Ungdomar, som aldrig hört talas om Falun Gong och förföljelsen, ville veta mer och ställde kloka frågor, ville veta om det fanns träningsplatser, andra ville skriva på petitionen om att förföljelsen skall stoppas i Kina. Många stannade för att titta på tavlorna som visade motiv om förföjelsen och Falun Gongs skönhet.

MR-dagarna var ett mycket bra forum för att informera om Falun Gongs förföljelse i Kina som pågått sedan juli 1999.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.