Kinesisk agent dömd för spionage mot Falun Gong i Tyskland

 
Den kinesiske agenten John Zhou lämnar domstolen efter att ha dömts i Tyskland för spioneri den 8 juni. (Foto: Renate Lilge-Stodieck /The Epoch Times)

Den 55-årige mannen John Zhou, som är läkare, var en av de första att börja utöva Falun Gong i Tyskland under sent 90-tal. För över fem år sedan inledde han ett samarbete med den kinesiska underrättelsetjänsten. Efter flera års utredningar—och efter att tyska säkerhetstjänsten informerat mannen om att misstankar fanns riktade mot honom—ställdes han inför rätta den 26 maj i staden Celle i Niedersachsen.

Domen blev ett villkorligt straff på två år och böter motsvarande nära 150 000 svenska kronor som ska gå till människorättsorganisationen Amnesty International.

Det var år 2005, då Zhou ville besöka sin sjuke far i Kina, som han först etablerade kontakten med en av cheferna vid den kinesiska ambassaden i Berlin, Tang Wenjuan. Detta ledde till starten för hans spionuppdrag. Tang är medlem i statssäkerhetsministeriet, vilket i själva verket är en spionbyrå enligt en artikel från 2010 i Der Spiegel. Enligt domstolsdokumenten ska Zhou under detta möte ha uttryckt sitt samtycke till att hjälpa det kinesiska kommunistpartiet (KKP) att "lösa problemet med Falun Gong".

Flera månader senare, i mars 2006, introducerades Zhou för "610-byrån" på ett hotell i Berlin. 610-byrån är en utomlaglig, hemlig specialstyrka med stor makt som skapats av KKP för att koordinera och genomföra förföljelsen av Falun Gong. Detta innefattar spionage och trakasserier mot Falun Gong-utövare utanför Kina, samt försök att minska gruppens uppmärksammande av kränkningar mot Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter i Kina.

[...]

I det inledande mötet med agenterna bestämdes det att den 55-årige mannen i Tyskland skulle rapportera direkt till en hög tjänsteman inom 610-byrån vid namn Chen Bin. Från och med då ska de båda männen ha talats vid via Skype flera gånger i veckan. Vid rättegången hävdade dock Zhou att det handlade om en "vänskapsrelation".

Zhous vänskap med Chen innefattade även att regelbundet tillhandahålla och avslöja Falun Gong-utövares emailadresser. År 2009 gick han ett steg längre än då han skapade ett emailkonto åt Chen och bad att få emailadressen tillagd till en informationslista för utövare av Falun Gong. Genom denna kunde Chen, enligt åklagaren, få tillgång till tusentals email från Falun Gong-utövare i hela Tyskland.

Under stämningsprocessen vidmakthöll Zhou att han vidarebefordrat e-mailen som ett försök att "utöva inflytande" på KKP-tjänstemännens syn på Falun Gong, med motivet att mildra förföljelsen i Kina.

Åklagaren tillbakavisade detta och menade att mannen hade en "överskattad" känsla för sitt eget inflytande, att idén var "orealistisk" och "absurd", och att intresset i mannens kontakt med Chen inte lär ha varit motiverat av altruism. Åtminstone hade mannen i utbyte fått visum till Kina—något som annars nekas Falun Gong-utövare.

Förutom att vidarebefordra e-mail samlade mannen enligt åklagaren också information om andra ämnen intressanta för KKP. Han uppdaterade agenter i Kina om den regimkritiska tv-stationen New Tang Dynasty Televisions stämning av Eutelsat, ett europeiskt satellitföretag som nekat NTDTV sina tjänster under misstänkt hot från Kina; han förde anteckningar om EU-parlamentets möten i frågan och han tillhandahöll information om Zhang Danhong, en redaktör på Voice of Germany som stängts av på grund av sina KKP-vänliga kommentarer.

Enligt ordföranden i den tyska föreningen för Falun Gong, Manyan Ng, ansträngde sig den 55-årige mannen mycket för att komma åt lösenordet till ett program som Falun Gong-utövare använder för röstmöten om känsliga ämnen. Mannen skrev också en över 100 sidor lång rapport om utövarnas "organisationsstruktur" i Tyskland.

Det tyska departementet för konstitutionsskydd, BfV, och den tyska åklagarmyndigheten fick upp spåret på Zhou efter mötet 2006. De upptäckte att en av männen som närvarade vid mötet hade flugits in från Shanghai särskilt för att lära upp den nya spiontillgången. Denne var chef för 610-byrån i Shanghai och hade titeln vice minister.

Efter det första mötet varnade BfV 55-åringen för att samarbeta med den kinesiska underrättelsetjänsten, och han fick fler varningar i oktober 2009 samt januari 2010. I april 2010 flydde han till Shanghai för att träffa spionchefen.

För Falun Gong-talesmannen Ng illustrerar berättelsen hur pass långt det kinesiska kommunistpartiets kampanj mot Falun Gong har gått.

- De använder alla metoder för att förfölja Falun Gong, säger han.

Falun Gong-utövare i Tyskland har blivit chockade av avslöjandet.

- Han verkade så pålitlig, säger Elke Doelz från Hildesheim i en intervju.

- När jag hörde talas om spionverksamheten gick det en stöt genom min kropp. Detta tydliggör hur allvarlig KKP:s spionverksamhet utomlands är, säger hon.

Det relativt milda straffet—mannen kommer inte att få se insidan på något fängelse—bekymrar Ng. "Jag är inte så säker på att det här milda straffet är bra för Tyskland. Han kan inte vara den enda spionen i landet, inte heller är han den enda som spionerar på Falun Gong. Om straffet är milt, kommer det verkligen att kunna avskräcka andra spioner?", undrar han.

Tilläggsrapportering av Renate Lilge-Stodieck.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2011/06/14/21563.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.