Europaparlamentariker skriver till stöd för Falun Gong

Det kinesiska kommunistpartiets (kkp) förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina har varat i 12 år sedan starten den 20 juli 1999. Europaparlamentarikerna Zuzana Roithova och Ana Gomes skrev brev till Falun Gong-utövarna för att fördöma kkp:s förföljelse samt uttrycka deras stöd till Falun Gong-utövare.

 
Europaparlamentariker Zuzana Roithova

 
Brevet från parlamentarikern Zuzana Roithova

Bryssel 13 juli 2011

Bästa Falun Gong-utövare

Tack för att ni bad mig om ett brev angående den 20 juli 2011 och tolvårsdagen av den kinesiska regeringens inledning av förföljelsen av Falun Gong-utövare.

Som vi vet inledde den kinesiska regimen förföljelsen av Falun Gong den 20 juli 1999 och den har varit ojämförbar i sin storlek på senare tid. Falun Gong-utövarna har bibehållit ett tyst mod under deras stillsamma och omfattande antiförföljelse-kampanj fram till idag.

Era ansträngningar för att uppmärksamma den här förföljelsen är väsentlig för kampen mot den. Det är väldigt viktigt att uppmuntra det internationella samfundet att utöva påtryckningar mot den kinesiska regimen så att den tar hänsyn till dess förpliktelser och att skydda alla kinesiska invånares frihet och mänskliga rättigheter, oavsett vilken etnisk grupp de tillhör eller vilken tro de har. Representanter för demokratiska länder runt om i världen borde ta upp den här viktiga frågan angående mänskliga rättigheter när de träffar representanter från den kinesiska regeringen.

[…]

Idag står Falun Gong-utövare och de kinesiska invånarna på samma sida och de vill att den kinesiska kommunistregimen ska upphöra med dess förtryck. Jag högaktar era ansträngningar och hoppas att ni fortsätter kampen om friheten!

Vänliga hälsningar,

Zuzana Roithova

 
Europaparlamentariker Ana Gomes

 
Brev från europaparlamentariker Ana Gomes

Bryssel 19 juli 2011

Bästa Falun Gong-utövare,

Den 20:e årsdagen för Falun Gong-rörelsen är i antågande och jag skulle vilja uttrycka mitt vidkännande och min uppmuntran till alla Falun Gong-utövare i Kina som har ställt sig upp och fortsatt att stå upp mot de kinesiska myndigheternas nedslag och trakasseri.

Jag beundrar det kinesiska folket och dess tusenåriga civilisation och kultur. Jag beundrar även de senaste årtiondenas ekonomiska framgång i Kina. Jag tror att Falun Gong-rörelsen har fått sin styrka från det kinesiska folkets långa tradition av att göra motstånd mot förtryck och orättvisor.

Artikel 18 i FNs deklaration om mänskliga rättigheter skyddar tanke-, samvets- och religionsfrihet. Såsom medlem i FNs säkerhetsråd har Folkrepubliken Kina speciella skyldigheter att respektera mänskliga rättigheter enligt FNs stadga. Olyckligtvis är förföljelsen av Falun Gong ett exempel på den odemokratiska kinesiska regimen och dess skrala människorättsprotokoll. Falun Gong-rörelsen ases som rättmätigt i vilket demokratiskt samhälle som helst, en rörelse med rätt att finnas till med hänvisning till tanke- och församlingsfriheten samt rätten att utöva och en rörelse som varken propagerar för hat, våld eller instabilitet. Det är därför jag blir djupt oroad när jag får kännedom om de fortsätta försöken att utöva förtryck mot Falun Gong i Kina genom att döda, tortera och fängsla – som ett sätt att tygla Falun Gons oberoende, popularitet och etiska värden.

Jag stödjer Falun Gong-anhängarnas kamp för att överleva och åtnjuta de basala mänskliga rättigheterna och jag beundrar modet hos dem som, sedan 1999, har lämnat in polisanmälningar, vädjat, demonstrerat och talat ut mot förtrycket, trots de hemska återverkningarna mot deras liv efter att ha gjort något av detta.

Som Europaparlamentariker ska jag försöka följa situationen för Falun Gong-utövarna i Kina och jag kommer att fortsätta att be EUs höga representant/vice ordförande för kommissionen, Catherine Ashton, att lyfta frågan angående Falun Gong-anhängarnas rättigheter under de bilaterala samtalen mellan EU och Kina.

Jag kommer att uppmana mina kollegor och andra politiska aktörer i Europa att stå på er sida och stödja dem i Kina som, likt Falun Gongs anhängare, fortsätter kampen för deras grundläggande mänskliga rättigheter och frihet.

Bästa hälsningar,

Ana Gomes

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a56555-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.