Den första konferensen för erfarenhetsutbyte har hållits i Spanien

Den första Falun Dafa konferensen för utbyte av kultiveringserfarenheter hölls i Madrid den 4 september 2011. Utövare från olika delar av Spanien samlades och delade med sig av deras erfarenheter under kultiveringen.

Konferensen började kl 10.00 och sexton utövare delade därefter med sig av hur de sett inåt under tiden som de samarbetat med varandra och arbetat för att assistera Läraren under Fa-upprätandet.

 
Den första spanska Fa-konferensen har hållits i Madrid
 
En spansk utövare delar med sig av sina kultiveringserfarenheter

Att släppa fasthållandet till att bekräfta sig själv i mediearbete

En utövare delade med sig av hur hon gradvis gjort sig av med fasthållandet att bekräfta sig själv och höjt sitt Xinxing när hon gjorde layouten till tidningen Epoch Times.

Hon sade, ”Tidigare brukade jag bara fokusera på att bekräfta mig själv istället för Fa och jag tålde inte kritik. Arbetet med tidningens layout gjorde att jag bit för bit kunde släppa det här fasthållandet. Jag har aldrig hållit på med layout, design och foto och jag tillbringade mycket tid med detta men resultaten blev inte tillfredsställande och jag fick hela tiden göra om saker. Än värre så kunde inte tidningen publicera det jag gjort. Under tiden som jag sedan fick göra korrigeringar så började jag lära mig att ta andras kritik utan att klaga och gradvis så förbättrade jag mina kunskaper och chefsredaktören gjorde färre och färre korrigeringar, men jag är fortfarande i lärandeprocessen.”

”Jag är tacksam för att Läraren förser mig med ett sådan bra kultiveringsmiljö under mediearbetet och får mig att inse att jag borde ha ett hjärta för att hjälpa andra när jag gör saker och samtidigt tänka på att vara så nära principerna sanning-godhet-tålamod som möjligt.

Fa-konferensen avslutades klockan 19.30. Flera av utövarna på plats sade att de hade fått en hel del ”matnyttigt” med sig från att ha lyssnat på de andras utbyten och de hade fått en fördjupad förståelse av Dafa. Många insåg vikten av att släppa sitt ego och samarbeta i en större utsträckning än tidigare. De ville göra flitiga framsteg och spela sin roll bättre under Fas upprätande.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.