Österrike: Introducerar Falun Dafa vid en konsttillställning i Graz

Den 9-10 september hölls den årliga konsttillställningen och försäljningen i Graz, huvudstaden i Styria, Österrike. Lokala Falun Gong-utövare var inbjudna att medverka. Utövarna satte upp en monter och visade övningarna samt delade ut foldrar

Studenter tar informationsmaterial Informationsbordet
Folk skriver under petitionen för ett slut på förföljelsen i Kina

Montern var placerad så att man kunde se den från hela torget. Utövarna hängde upp en banderoll med texten " Världen behöver Sanning-Godhet-Tålamod". En österrikisk herre sa till utövarna: "Det är fantastiskt att ni försöker förändra världen på ett fredligt sätt.

Folk undertecknade petitionen som fördömer förföljelsen. En dam sa att hon skulle be sin son att komma och också skriva under petitionen, eftersom det var viktigt.

En elektriker frågade många frågor om kultivering. Han tog en hel del informationsmaterial och bad om detaljerad information om den lokala övningsplatsen.

En kinesisk dam var så glad över att få ta del av fakta om Falun Gong. Hon trädde samtidigt ut ur det kinesiska kommunistpartiet. Senare tog hon med sig en av sina vänner till montern.

Arrangören för tillställningen bjöd in utövarna att komma igen även nästa år.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a56986-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.