Italien: Ökar medvetenheten om förföljelsen vid den årliga fredsmarschen

Den 25 september 2011, deltog hundratusentals människor i den årliga fredsmarschen från Perugia till Assisi i Italien. Utövare passade på att introducera Falun Gong (också kallad Falun Dafa) och informera människor om förföljelsen som äger rum i Kina.

 
Utövare visar Falun Gong-övningarna

 
Italienare undertecknar petitionen till stöd för Falun Gongs ansträngningar att få slut på förföljelsen


Många människor trodde att det var otänkbart att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) skulle förfölja människor som följer Sanning-Godhet-Tålamod. En utövare som blivit förföljd i Kina berättade om sina erfarenheter, "När jag hölls fängslad i ett fångläger, sa fängelsechefen och vakterna, "Vi vet att du är en bra människa. "När jag frågade dem varför de fortsatte att fängsla mig, då svarade de, "Om vi inte fängslar dig, kommer KKP att avskeda oss från vårt arbete." KKP:s natur består av bedrägeri, ondska, våld och får människor att göra dåliga gärningar. Den tvingar inte bara kineser utan även utlänningar, till att göra dåliga gärningar. Om hela världen kan erkänna värdet av Sanning-Godhet-Tålamod, kommer människor klart att kunna identifiera KKP:s onda natur, och då kommer det onda partiet inte att kunna överleva. Det är vad KKP fruktar mest och det är därför de försökt med alla medel att förtrycka Falun Gong. Det är den huvudsakliga orsaken till att KKP förföljer Falun Gong.

Efter att ha lyssnat till utövarnas förklaring, nickade en herre i publiken och sa, "Jag förstår. Kan jag skriva under petitionen?" En annan medelålders kvinna tittade på informationstavlorna om "utträde ur partiet", stoppa förföljelsen." Hon var glad och sa, "Detta tillvägagångssätt fungerar och kommer upplösa KKP!" Många italienare samlades för att underteckna petitionen för att uttrycka sitt stöd för Falun Gong.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a57063-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.