Dikt: Sanningens stund

Det finns ögonblick i detta liv
som avgör en människas öde.

Att välja väg,
att inse,
att upplysas till att Sanning, Godhet och Tålamod
är vägen till lycka.

Att se en människa få insikt,
och genomskåda det onda partiet och dess lögner.
Det är den största glädjen.

Att väcka hoppet om räddning
hos en längtande själ.
Svårt att fatta storheten i det hela.
Men man kan ändå förnimma,
i det osynliga skakas grundvalarna.

Gudarna jublar och hjälpande krafter kommer till mötes, beskyddar och vägleder.
Tack, barmhärtige Mästare.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.