Finland: Klargör sanningen i Helsingfors ”Global Village”

Den 26-27 maj 2012 deltog Falun Gong-utövare i Finland i en stor tillställning under namnet ”global village” i Helsingfors. Tillställningen är den största mångkulturella händelsen om året och har hållits i sjutton år. De bägge dagarna innehöll även detta år både etnisk musik, dans, sketcher, litteratur och mat. Lokala Falun Gong-utövare var med och hade en monter i ett stort tält där de visade Falun Gongs-övningar vid ingången. De som passerade tog ofta gärna emot informationsfoldrar eller så stannade till för att höra informationen muntligen från utövarna.


 
En utövare talar med förbipasserande om Falun Gong

 
Övningsdemonstrationen drog till sig uppmärksamhet

 
Folk skriver på namnlistor till stöd för utövarnas ansträngningar för att få ett slut på förföljelsen

En äldre finsk herre sade till en av utövarna att han hade varit i Kina och där hade han frågat några av de lokala kineserna: ”Varför säger man att Falun Gong är så dåligt här? Har Falun Gong-utövare förföljts här?” De han mötte i Kina sade oftast att de inte kände till det då regeringen hade förbjudit övningsmetoden. Utövaren berättade för mannen: ”Innan förföljelsen så var Falun Gong väldigt populärt, men det kinesiska kommunistpartiet (KKP) tyckte att Sanning-Godhet-Tålamod, de universella och traditionella standarderna i Falun Gong, utgjorde ett hot mot dem. Det är av den anledningen som de förföljer Falun Gong på det sätt de gör och under så lång tid.” Efter samtalet med utövaren så undertecknade mannen namnlistan till stöd för Falun Gong.

En lärare hade sett ett tv-program (MOT) som informerade om att KKP förföljer Falun Gong-utövare i Finland och sade till utövarna att det kinesiska konsulatet har artiklar som förtalar Falun Gong på deras hemsida. Läraren var upprörd över det kinesiska konsulatets sätt och ville skriva på Falun Gong-utövarnas petition. Hon tyckte att man inte bara ska vara tyst när man ser en orättvisa. Hon sade till utövarna: ”Det är många saker som gör att jag kan se hur elakt KKP är.” Hon bad även sina kolleger att skriva på petitionen.

Efter att folk undertecknat petitionen så påpekede de för utövarna att de ville stödja dem. En gammal dam frågade en utövare om denne kunde åka dit hon bodde för att lära ut övningarna. Utövaren ville gärna göra det.

I sällskap med deras lärare så kom en grupp elever till global village och tittade på utövarnas övningsdemonstration. En ung kvinna från gruppen sade till en utövare, ”Jag kommer från Kina och jag är glad över att få se Falun Gong här.” Hon pratade med sin kamrat om Falun Gong och gjorde ”tummen upp” innan de gick vidare.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.