Sverige: Falun Gong informerar under Almedalsveckan

Almedalsveckan på Gotland är ett stort evenemang där det en gång om året samlas svenska politiker, intresseorganisationer, medier och företag. Besökarna har då möjlighet att träffa människor i en oinformell miljö och diskutera saker och ting med poliker och andra intressanta personer. I år tog Almedalsveckan plats mellan 1-8 juli. I år fanns det över 1800 evenemang av 930 arrangörer och man beräknade att över 17 000 personer skulle besöka Almedalsveckan.

Traditionen går bakåt i tiden till sommaren 1968 då Olof Palme, dåvarande utbildningsminister och kommande partiledare för socialdemokraterna talade improviserat från en lastbilsflak till folket i Visby. 1981 samlades alla partiledarna i riksdagen i Almedalen och höll tal. Varje parti har fått en särskild dag för att framföra partiets budskap.

I år fanns Falun Gong-utövarna också i Almedalen i Visby för att berätta om förföljelsen i Kina och visa Falun Gongs övningar på gräsmattan där folk samlades för att lyssna på olika evenemang. Folk passerade övningsplatsen som var vid en vältrafikerad gata.

Många seminarier hölls i ett närbeläet hus och folk gick dit för att lyssna. På vägen tillbaka kunde de komma fram och fråga mera om vad Falun Gong är och varför den förföljs. Några kände inte alls till förföljelsen, några visste inte vad Falun Gong var så information till allmänheten var viktig.

Biblioteket var mittemot parken där informationsplatsen fanns och folk där kunde se utövarna genom stora fönster. Det hände att någon kom då och då fram till oss och undrade vad det var för metod vi övade då det såg så intressant ut. Utövarna lämnade information om övningsplatser på olika ställen i Sverige då många av de intresserade personerna inte bodde på Gotland.

Utövarna kontaktade politiker också och lämnade till dem den senaste informationen om förföljelsen i Kina. Någon reporter kom också och frågade varför man egentligen börjat förfölja Falun Gong. En utövare berättade utförligt vad som hände i Kina den 20 juli 1999.

Flera boende i Visby undrade också om det fanns någon övningsplats där men för tillfället finns det ingen. De fick information om att meddela utövarna om det fanns intresse så kunde de kontakta någon utövare som skulle sedan åka dit för att lära ut övningarna under en dag.

 

Barnen var särskilt intresserade att prova på övningarna. De satte sig framför en mediterande utövare och försökte imitera sittställningen. En annan utövare visade övningarna till lite större undgomar som gick förbi och blev intresserade av att testa.

 

En grupp barn fick en folder med bild på övningar som de lade på marken för att försöka göra övningarna på samma sätt som de var på bilden. En utövare gick då fram till dem och tillsammans gjorde de alla fyra stående övningarna. Först var det tre barn, sedan kom ett till och ytterligare ett barn ville testa när hon såg hur man gjorde övningarna. Barnen upplevde att de fick energi från övningarna.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.