Ryssland: Vecka med sanningsklargörande aktiviteter i St Petersburg ber om fokus på den 13 år långa förföljelsen i Kina

Den 20 juli avslutade Falun Dafa-utövare I Ryssland sin veckolånga sanningsklargörande aktivitet vid Finlandski station som ligger nära det kinesiska konsulatet. Det är nu över 13 år sedan förföljelsen av Falun Dafa-utövare började.

 
Bildutställningen intill tågstationen drog till sig många förbipasserande
 
 
 
 
 
 

 
Skriver på namnlistor till stöd för ett slut på förföljelsen

 
 

Många som såg utövarnas bildutställning den här dagen blev överraskade när de fick se de hemska tortyrmetoderna och det tyckte det var svårt att tro att något sådant faktiskt pågår i dagens Kina. När en ung man fick höra talas om hur man stjäl de inre organen från levande Falun Gong-utövare så sade han medkännande, ”Jag ska ha dem med i mina böner”.

En ung kvinna talade med en utövare en lång stund. Hon sade att hon tyckte att utövare är modiga och att hon hoppas på en ljus framtid för dem.

 
 
Övningsdemonstration

Under veckan visade även utövarna de fem övningarna I Falun Gong. Förbipasserande skrev på namnlistor för ett omedelbart slut på förföljelsen i Kina och en del av dessa ville även veta mer om Falun Dafa samt prova på övningarna.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/28/134663.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.