Den globala SOS-marschens etapp från London till Bryssel börjar med ett positivt tecken

Den globala SOS-marschens etapp från London till Bryssel börjar med ett positivt tecken

Rapporterat av en engelsk utövare.

De två utövarna från Storbritannien som går från London till Bryssel, överlämnade ett brev adresserat till Premiärministern, på 10 Downing Street, London, vilken är Premiärministerns tjänstebostad. När de blev fotograferade på trappan till hans bostad anlände Cherie Blair, Premiärministerns hustru. Under tiden hon steg ur bilen nämnde hon att hon hade sett utövarnas ”kollegor” utanför när hon kördes in med bilen. Hon hade sett utövarna med sina olika banderoller inklusive den där det står – ”SOS: Viktigt! Rädda Falun Gong-utövare som är förföljda i Kina”. Hon hade nickat och lett när hon såg detta budskap på banderollen. En av fotvandrarna förklarade för Cherie Blair varför de var där och den andra vandraren räckte över en SOS-folder och ett speciellt flygblad med en petition som var gjord med tanke på marschen, till henne. Hon tog gärna emot detta och tackade dem. Polismännen som var stationerade vid Premiärministerns bostad var också mycket imponerade av SOS- marschens budskap och önskade dem lycka till.
Aktiviteterna som föregick marschen hade tidigare denna eftermiddag börjat med övningar och sändandet av upprätta tankar mitt emot den kinesiska ambassaden. En grupp utövare följde med på SOS- vandrarnas marsch genom London. De passerade genom Londons Oxford Street, som är ett mycket livligt affärsområde. Några tonåringar såg utövarna och ville hjälpa till med att bära banderollerna. De följde med utövarna en del av vägen.
Marschen passerade också genom Chinatown där material på både engelska och kinesiska delades ut. Under marschens gång delades inte bara material ut av utövarna utan de tog sig också tid till att förklara anledningen till SOS- marschen. Många människor reagerade positivt och uttryckte sina lyckönskningar.
London har ett kommunalt organ som heter the Greater London Assembly (GLA) och som leds av Londons borgmästare. Vandrarna, åtföljda av andra utövare, gick till GLA:s huvudkontor för att överlämna ett brev till borgmästaren. Hans sekreterare mötte utövarna och tog emot brevet å borgmästarens vägnar. Hon framförde en ursäkt för att borgmästaren inte kunde ta emot det personligen. Utövarna förklarade syftet med SOS- marschen och berättade för henne om några engelska offer för förföljelsen, inklusive fallet med det lilla barnet som har gjorts statslöst på grund av förföljelserna mot Falun Gong-utövare i Kina. Hon sa att hon garanterat skulle se till att borgmästaren fick informationen.
Ett pressuttalande gavs också för att markera början på SOS- marschen, av vilket följande är ett utdrag:
”Färden symboliserar de modiga och beslutsamma ansträngningarna från tusenden som har demonstrerat i Kina och är en vädjan om det omedelbara frisläppandet av alla i Kina som är fängslade och utsatta för fara på grund av att de utövar Falun Gong. Färden, som går igenom tre länder, symboliserar också hur denna mänsklighetens grundläggande fråga överskrider alla kulturella, geografiska och rasmässiga barriärer. När oskyldiga människor förföljs på ett så grymt sätt bara på grund av sin tro på Sanning, Medkänsla, Uthållighet så är detta inte en fråga som ska bli begränsad av begrepp som har med kultur, ras eller land att göra – det handlar om att skydda dessa värden vilka gör oss till en del av den mänskliga rasen. Det finns förhoppningar om att Europas politiker och människor ska bli uppmuntrade av marschen så att de går samman i sitt stöd för Falun Gong och fördömandet av förföljelsen”.

Source: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/8/30/13369.html


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.