Falun Gong-utövarnas uttalande på Himmelska Fridens Torg 20/11 2001

Beijing 20/11 2001
Idag har Falun Gong-utövare från tio länder samlats på Himmelska Fridens Torg i Beijing för att vädja å de tiotusentals oskyldiga människors vägnar, vilka utsätts för fängelse, tortyr och till och med dödshot från sin egen regering.

Vi har åkt till Beijing från Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Irland, Israel, Sverige, Storbritannien och USA för att vädja till Kinas ledare och söka få ett slut på det våld och den terror som de utsatt Falun Gong för under de senaste två och ett halvt åren.

För alla kinesiska medborgares skull vädjar vi idag, för att låta dem få veta att Falun Gong är något bra och att utövare är goda människor från hela världen. Vi vädjar även till medlemmar av den kinesiska regeringen, och till Kinas polisväsen som missletts och tvingats av högre instanser till att begå brott mot oskyldiga människor. Vi hoppas att även de kan se det fridsamma i Falun Gong och förändra sin inställning, och inte längre medverka till illdåd.

Falun Gong är en urgammal utövning för kropp och själ, som är både välgörande och betydelsefull för mänskligheten. Vi tycker att den ska mötas med respekt och rättvisa i Kina, på samma sätt som den bemöts på andra håll. Falun Gong lär att Sanning-Barmhärtighet/Godhet-Tålamod/Uthållighet är de högsta och mest ädla egenskaperna hos allt levande i universum. Falun Gong fordrar av sina utövare att de bevarar och kultiverar sin dygd, dvs agerar som goda människor och detta är den grundläggande orsaken till att Falun Gong har kunnat förbättra hälsan och "uppförandet" hos tiotals miljoner människor runt om i världen. Falun Gong är en informell utövning för kropp och själ som man deltar i frivilligt. Vår Lärare Li Hongzhi förklarar: ”Jag undervisar bara människor i riktning mot Shan (medkänsla, godhet, barmhärtighet) och hjälper på samma gång människor villkorslöst med att bota deras sjukdomar och får människor att nå högre tankevärldar. Jag tar inte emot några pengar eller materiella ting som belöning. Det här har haft en positiv inverkan på samhället och folket. Generellt har det påverkat människornas hjärtan i riktning mot Shan, och moralen har blivit högre.” (Utdrag från ”Lite av mina tankar”, 2 juni 1999).

Under svår förföljelse har utövare stått fast vid Falun Gongs principer Sanning-Barmhärtighet/Godhet-Tålamod/Uthållighet och förhållit sig fredliga. De har enbart försökt att klargöra sanningen om sin situation till regeringen och Kinas folk och bett om att återfå sina grundläggande mänskliga rättigheter. Vi anser att det är vår plikt att fortsätta dessa humanitära bemödanden och hjälpa till på alla sätt vi kan för att få ett fredligt slut på denna förföljelse.

Vi vädjar till Kinas regering att avskaffa ”610-Byrån” och andra administrativa inrättningar som skapats med enda syftet är att planera och dirigera ut våld mot Falun Gong-utövare. Vi kräver att kinas polis omedelbart slutar attackera Falun Gong-utövare med tortyr, våldtäkter och sexuella övergrepp, kriminell psykiatri och andra former av grymheter som rapporterats ha orsakat fler än 1 000 dödsfall. De som är ansvariga för detta borde hållas ansvariga och ställas inför rätta.

Kinas regering måste omedelbart och villkorslöst frige alla Falun Gong-utövare som har blivit fängslade, oavsett om det är i fängelser, arbetsläger, mentalsjukhus eller någon annanstans. Återinför deras grundläggande åsiktsfrihet och rättighet att utöva Falun Gong i fred. Den kinesiska regeringen måste också upphöra med sina lögnaktiga kampanjer i syfte att förtala Falun Gong och vår respekterade lärare Li Hongzhi. Vi ber regeringen om att återställa Falun Gongs lagliga ställning och Li Hongzhis rykte. Dra tillbaka den grundlösa arresteringsordern på vår lärare och tillåt honom att återvända till sina elever i Kina.

Vi skulle återigen vilja dela med oss av ett uttalande som Li Hongzhi gjorde vid förföljelsens början, i juli 1999:

Vi är inte mot den kinesiska regeringen nu, inte heller kommer vi att vara det i framtiden. Andra människor kan behandla oss illa men vi behandlar inte andra illa eller som fiender. Vi vädjar till alla världens regeringar, internationella organisationer och godhjärtade människor att utvidga sitt stöd och sin hjälp till oss för att lösa den pågående kris som äger rum i Kina.

Vi skulle också vilja tacka alla dem som har fått kännedom om denna förföljelse och som har erbjudit sin hjälp. Stora lärare har genom hela historien delat med sig till oss visdomen att människors handlingar får konsekvenser, att goda handlingar belönas med gott medan onda för med sig återgäldning. Detta är himlens och jordens oföränderliga princip.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.