Varmt välkomnande i Tjeckien och Slovakien - del 1

Varmt välkomnande för SOS Rescue Efforts i Tjeckien och Slovakien, del 1.

Tisdagen den 31 juli 2001 anlände fyra utövare från Storbritannien, varav två från Manchester och två från London, som ursprungligen kommer ifrån Tjeckien och kan tala tjeckiska och slovakiska, till Prag för att tillbringa två och en halv vecka i Tjeckien och Slovakien och delge Falun Gongs principer, metoden och sanningen om förföljelsen i Kina.
Två timmar efter landningen befann sig utövarna i centrala Prag och deltog i en workshop som arrangerats av två lokala utövare för att introducera Falun Dafa.
Det var några schweiziska utövare på mötet. Samtliga var ivriga att lära sig övningarna och deltog i att få lära känna Falun Dafa. Alla nya människor köpte utkastet till den tjeckiska versionen av Falun Gong och lämnade uppgifter för att bli kontaktade.
Följande dag tog utövarna från Storbritannien tillsammans med två lokala tjeckiska utövare tåget från Prag till bergen i norra Moravia för att delta i aktiviteterna i det andra tjeckiska och slovakiska Falun Gong-sommarlägret. Under resan med Prags tunnelbana och senare på tåget tilldrog sig våra Falun Gong-märken människors intresse, de ställde frågor och ville ha broschyrer. Ibland var mottagandet mycket uppmuntrande liksom att dela ut broschyrer på tre språk (engelska, tyska, tjeckiska), vid andra tillfällen fick en av utövarna använda allt sitt tålamod, barmhärtighet och mod. När han höjde sitt Xinxing (hjärtats natur) och brydde sig mindre om sin rädsla och sina känslor, kunde han fortsätta erbjuda broschyrer i hela tåget. Alla utövarna insåg hur nödvändig och viktig den här aktiviteten faktiskt var.
Efter att ha läst Zhen-Shan-Ren (Sanning – Barmhärtighet – Tålamod) i rubriken på broschyren anmärkte många tjeckiska människor att det är det här kvaliteterna deras land är i väldigt stort behov av, särskilt Tålamod.
Efter lunch i lägret hade femton av oss en livlig diskussion om Falun Gong på utsidan sittandes i gräset. Vi läste tillsammans på tre språk och sände ut upprätta tankar (att tänka korrekta tankar i sitt sinne i enlighet med Falun Gongs principer). En av utövarna var en tioårig tjeckisk pojke som även deltog vid förra årets läger. Förra året när han lärde sig att allting har liv sade han ”Om allting har liv så är de figurer som jag skjuter i mitt dataspel alla vid liv. Eftersom jag inte kunde döda gav jag bort alla mina dataspel.” Denne unge utövare kunde läsa Zhuan Falun (huvudboken inom Falun Gong) på tjeckiska och slovakiska. Under det senaste året hjälpte han också till med översättningen av boken Falun Gong från slovakiska till tjeckiska.
En gång när vi gjorde övningarna, fick en person som kommit till lägret för en annan aktivitet en djup upplevelse. Hon såg mycket färgat ljus runt och över övningsgruppen, stjärnor som landade bredvid utövarna, och hon kände starka energiströmmar. Efteråt sade hon, ”Jag kom inte hit för Falun Gong men jag fann den största vägen av dem alla. Efter att ha läst Zhuan Falun igår kväll insåg jag att den innehåller alla vägar och det är biblarnas bibel.”
Nästa dag insåg vi att vi borde ha en utställning om den sanna historien om Falun Gong. Vi satte upp den i foajén i lägrets huvudbyggnad. Den såg väldigt imponerande ut med stora affischer, banderoller, bokmärken, andra material och tidningar och flygblad på fem språk. Många människor skrev på vår petition. Den eftermiddagen tog flera av oss bussen till Zábøeh, en närliggande stad, där vi hade tillstånd att visa övningarna och dela ut flygblad. Vi utförde stilla övningarna i den brännande hettan i eftermiddagssolen, medan en person från staden svimmade av hettan på stormarknaden. Spänstigheten och våra övningar gjorde intryck på de förbipasserande. De flesta var godhjärtade, nyfikna, artiga och tog villigt emot våra flygblad. En dam som tog emot ett av våra flygblad kom och gjorde oss sällskap i lägret vid kvällsläsningen och morgonträningen. Alla våra läsnings- och övningskurser var välbesökta.

Trots att Falun Gong är praktiskt taget okänt här, deltar människor i vår tidiga morgonträning, 20 till 25 personer åt gången som vill lära sig övningarna. De frågor aktivt för att vara säkra på att de lär sig övningarna korrekt. På kvällen kom upp till tjugo personer för att läsa Zhuan Falun.

Rapporterat av utövare i Storbritannien


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.