Israel: Två ledamöter i Knesset skriver till den kinesiske ambassadören för att uppmana att Xiong Wei omedelbart släpps fri

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
15 juli 2003

Hans Excellens Pan Zhanlin
Ambassadör
Folkrepubliken Kina
222 Ben Yehuda St.
Tel Aviv

Käre Ambassadör Zhanlin,

Jag har nyligen träffat flera Falun Gong-utövare och bland dem fanns Zion Xiong. Jag berördes djupt av att få höra om hans syster Wei Xiongs situation. Hon arresterades i Kina den 5 januari, efter att ha delat ut broschyrer med information om Falun Gong. Jag har fått reda på att hon sedan dess har suttit inspärrad i Quinghes fångläger i Peking.

Jag är mycket bekymrad för Xiongs säkerhet. Den kinesiska regeringen har inte visat upp några bevis för att hon skulle ha begått något brott. Hon sitter inspärrad bara på grund av sitt engagemang i Falun Gong, som är en väl respekterad kultiveringsmetod i över 60 länder, inklusive Israel.

Zion Xiong, Weis bror, gör vad som helst för att kunna se henne i Israel vid sin sida. Jag uppmanar dig bestämt, med all respekt, att göra allt som står i din makt för att bidra till en säker och omedelbar frigivning av Wei.

Jag uppskattar din uppmärksamhet på det här angelägna ärendet och ber om ett snabbt svar.

Vänliga hälsningar,

Dr Marina Solodkin, medlem av Knesset

*** ***

Jerusalem, juni 2003

Pan Zhanlin
Kinas ambassadör i Israel
Kinesiska ambassaden
222 Ben Yehuda
Tel Aviv

Ärende: Xiong Wei.

Ers Excellens,

Jag kontaktades nyligen av en israelisk medborgare, vars syster Xiong Wei för närvarande sitter i ett kinesiskt fängelse.

Jag vill inte på något sätt ifrågasätta det kinesiska rättsväsendet, men i ljuset av vänskapen mellan våra båda länder vill jag emellertid be dig hjälpa till att få ett lyckligt slut på historien och bidra till att Xiong släpps ut från fängelset.

Jag är tacksam för din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Ophir Pines-Paz

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.