Artikel från den finska tidningen: “Hämeen Sanomat”: Falun Gong står emot förföljelsen beväpnade med andlighet

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
10 augusti 2003


Jiang Hong, en artig kinesisk kvinna, är övertygad om att Falun Gong är bra för hälsan och sinnet. Hon är från Peking. Hon har lämnat Kina, där Falun Gong är förbjudet. ”1999 inledde Jiang Zemin en attack mot Falun Gong. Polisen satte många av mina vänner i Peking i fängelse, därför att de ville berätta sanningen om Falun Gong.”

Fem människor i gula t-shirts har tagit sig till marknadsplatsen Hämeenlinna för att berätta om sanningen om Falun Gong, då den kinesiska regeringen försöker sprida en falsk bild av metoden, även i Finland. Falun Gong-utövarna hoppas på att människor efter det här inte ska låta sig påverkas lika lätt av den kinesiska propagandan.

Tre principer

Utövare av Falun Gong vill inte kalla det för en rörelse, utan hellre en andlig kultiveringsmetod. De betonar att det inte finns någon organisation eller något medlemskap. Inte heller samlar man pengar eller tar emot donationer.

“Falun Gong är en andlig utövning, en kultiveringsmetod. Dess namn kommer från kinesiskan. Men det är mer än bara övningar. Det handlar om att kultivera sig själv till en bättre människa.”

Utövaren tillägger att Falun Gong inte har några intressen i politik, och inte heller är det en religion, fastän det finns vissa likheter med traditionella religioner. Dock existerar ingen dyrkan, inga ritualer eller plats för tillbedjan.

Falun Gong består av fem långsamma rörelseövningar. Det sägs att övningarna renar kroppen. Det ingår också en meditationsövning. Sanning, Godhet och Tålamod är en princip som följs i ens dagliga liv. Enligt utövarna handlar Falun Gong i grund och botten om att sträva efter att bli en bättre människa och ta hänsyn till andra.

“När ett problem dyker upp, tänker man hellre på hur man själv har bidragit till problemet, istället för att leta efter orsakerna hos andra. Det är ett utmärkande drag bland Falun Gong-utövare,” förklarar en utövare.

Två val

Falun Gong eller Falun Dafa introducerades för allmänheten 1992 av Li Hongzhi, som för närvarande bor i USA. Men metoden är äldre än så och härstammar från ett forntida Kina. I början stöddes Falun Gong av den kinesiska regeringen och många medlemmar i Kommunistpartiet utövade Falun Gong. Saker och ting ändrades 1999, när president Jiang Zemin förbjöd Falun Gong.

Först då blev Falun Gong ett vida känt namn i Väst. I nyhetsrapporter kunde man se kinesiska demonstrerande utövare forslas bort från Himmelska Fridens torg och arresteras av polisen. [Reds. kommentar: Falun Gongs demonstrationer/vädjanden har alltid varit fredliga och i enlighet med lagen].

Jiang Hong kommer ihåg hur den kinesiska regeringen försökte påtvinga utövarna två val: att skriva under ett dokument där man svor att ge upp Falun Gong, eller skickas till fängelse eller tvångsarbetsläger. ”Jag ville inte sluta utöva Falun Gong, så jag lämnade Kina. Tidigare har jag lidit av en hjärtsjukdom, men efter att ha börjat utöva Falun Gong är jag bra igen.”

Ständigt övervakad av polisen

Hong berättar om hur även hennes vänner har tillfrisknat från många sjukdomar och om hur de har förföljts. En professor vid ett universitet i Peking hade även han en hjärtsjukdom, samt sömnproblem och en ögonsjukdom. Alla hans sjukdomar är borta nu. Polisen övervakar honom ständigt. En gång arresterades han på Himmelska Fridens torg, och nu kan han inte längre bo hemma, utan tvingas flytta runt från plats till plats och hans pension har dragits in.
Detta är bara en av Jiang Hongs berättelser.

Officiellt förnekar Kina att Falun Gong-utövare förföljs. En student vid namn Wang Jie kände inte till förföljelsens omfattning förrän hon kom till Finland och fick läsa om den västerländsk ocensurerad media. Hon hade först mycket svårt att tro på att något liknande kunde äga rum i hennes hemland.

Gestapo iakttar

Rapporter från Amnesty och FN använder ett rakt och okonstlat språk i sin beskrivning av förföljelsen av Falun Gong i Kina. Människor fängslas, torteras och mördas. Enligt information från Falun Gong har över 770 utövare torterats till döds. Enligt uppgifter som kom från källor inom den kinesiska regeringen 2001 var antalet dödade 1 600. Hundratusentals har sänts till arbetsläger och minst 1 000 har tvingats in på mentalsjukhus. Jiang Zemin förbjöd Falun Gong 1999. En teori om förbudet är att den kinesiska regeringen började se Falun Gong som ett hot, då de hade mer anhängare än Kommunistpartiet. En Gestapo-liknande inrättning kallas 610-byrån skapades för att hantera Falun Gong-frågan.

Jiang Zemin har aldrig uttalat sig om varför han förföljer Falun Gong, trots att han flera gånger fått frågan, förklarar en utövare. Om vi inte berättade för människor om förföljelsen av Falun Gong, skulle den kinesiska regeringen kunna göra vad som helst. Det är en fråga om mänskliga rättigheter. Det sägs att omkring 100 miljoner människor utövar Falun Gong. Falun Gong kom till Finland 1998.


Översatt från: http://www.clearharmony.net/articles/200309/14903.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.